Raport końcowy – Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności

Grupy fokusowe EIP-AGRI to grupy wybranych na określony czas ekspertów, którzy zajmując się konkretnym tematem, dzielą się z innymi ekspertami swoją wiedzą i doświadczeniem. Każda grupa analizuje możliwości zna...Analiza porównawcza wydajności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego

W jaki sposób rolnicy oraz doradcy mogą wykorzystywać dane oraz procesy analizy porównawczej, aby po...