Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI Rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w czasie zmian klimatycznych

Zadaniem Grupy Fokusowej EIP-AGRI "Rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w czasie zmian klimatycznych" było znalezienie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób w czasie zmian klimat...



Sprawozdanie z warsztatów EPI-AGRI „Wykorzystanie danych gospodarstw rolnych dla zwiększenia ich wydajności”

Warsztaty EPI-AGRI pn. „Wykorzystanie danych gospodarstw rolnych dla zwiększenia ich wydajności” odbyły się w dniach 9 i 10 grudnia 2021 r. W przyszłości techno...



Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi

Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi składała się z 20 ekspertów, w tym naukowców, doradców, urzędników służby cywilnej, rolników i pr...



Sprawozdanie z seminarium EIP-AGRI „Plany strategiczne WPR: kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich”

Wspieranie wiedzy i innowacji oraz dzielenie się nimi stanowi część przekrojowego celu WPR dotyczącego modernizacji po 2020 r. Ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu rolników i mieszkańców obs...



Sprawozdanie z warsztatów EIP-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie”

Warsztaty EPI-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie” odbyły się online w dniach 24-25 marca 2021 r. Warsztaty o bardzo interaktywnym charakterze miały miejsce na platformie EPI-AGRI p...



Raport końcowy z seminarium EIP-AGRI: Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie

Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” odbyło się w Aranjuez (Hiszpania) w dniach 5 i 6 lutego 2020 r. Wydarzenie to zostało zorganizowane przy współpracy z hiszpańskim Minis...



Sprawozdanie z seminarium EPI-AGRI Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce

Seminarium EPI-AGRI „Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce” odbyło się w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. on-line. Wzięło w nim udział ponad 140 uczestników pro...



Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP AGRI Zmniejszenie śladu plastikowego w rolnictwie

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który przedstawia wyniki badań Grupy Fokusowej EIP-AGRI w zakresie „Zmniejszania śladu plastikowego w rolnictwie”. Tworzywa sztuczne obecne ...



Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI Agroleśnictwo: wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym Grupy Fokusowej EIP-AGRI nt.: „Agroleśnictwo: Wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierzą



Raport końcowy – Grupa fokusowa EIP-AGRI Innowacyjne Zarządzanie Krótkim Łańcuchem Dostaw Żywności

Grupy fokusowe EIP-AGRI to grupy wybranych na określony czas ekspertów, którzy zajmując się konkretnym tematem, dzielą się z innymi ekspertami swoją wiedzą i doświadczeniem. Każda grupa analizuje możliwości zna...



Analiza porównawcza wydajności oraz zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego

W jaki sposób rolnicy oraz doradcy mogą wykorzystywać dane oraz procesy analizy porównawczej, aby po...