Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi

Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi składała się z 20 ekspertów, w tym naukowców, doradców, urzędników służby cywilnej, rolników i przedstawicieli przemysłu. Celem prac było omówienie dostępnych narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi, powodów, dla których rolnicy używają lub nie używają ich w swoich gospodarstwach oraz potrzeby opracowania w przyszłości kolejnych narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami
odżywczymi.

Grupa zidentyfikowała cztery kluczowe tematy, na których należy się skupić:

 • Wymagania dotyczące narzędzi zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi,
 • Lepsze udostępnianie danych: wskazano na potrzebę stworzenia narzędzi do zarządzania składnikami odżywczymi cieszących się większym zaufaniem użytkowników oraz cechujących się większą precyzją,
 • W jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą pomóc rolnikom w zmniejszeniu śladu węglowego związanego z odżywianiem roślin oraz
 • Co zachęciłoby rolników do korzystania z tych narzędzi i jakie są bariery ograniczające ich wykorzystanie.

Chociaż na rynku dostępnych jest wiele narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi, wskaźnik wykorzystania tych narzędzi jest w Europie nadal bardzo niski. Rolnicy potrzebują narzędzi o następujących właściwościach i funkcjach:

 • Przyjazne dla użytkownika narzędzia z prostym interfejsem i dobrym doświadczeniem użytkownika.
 • Możliwość współpracy z innymi narzędziami i źródłami danych.
 • Elastyczność oraz możliwość dostosowania do różnych środowisk i warunków rolniczych.
 • Właściwe narzędzia dostosowane do lokalnych warunków.
 • Elastyczne wspomaganie procesu decyzyjnego, które uwzględnia warunki panujące w bieżącym sezonie upraw (klimatyczne, finansowe itp.).
 • Oparte na niezawodnych metodach i algorytmach, potwierdzone naukowo i opublikowane.
 • Możliwość dostępu do publicznie dostępnych i istotnych danych.
 • Wersje offline dla obszarów o ograniczonym zasięgu.

Opierając się na przykładach zebranych przez ekspertów Grupy Fokusowej, wydaje się, że obecnie rolnicy nie uważają udostępniania i kontroli danych za priorytet przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi. W niedalekiej przyszłości będzie to kluczowy problem, ponieważ narzędzia stają się coraz bardziej złożone i wymagają większej ilości danych, co może stanowić duże obciążenie dla rolnika z powodu braku wymiany danych między platformami i bazami danych.

Eksperci Grupy Fokusowej zalecają pilne udostępnienie większej ilości danych w celu wzmocnienia narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi. Narzędzia te nie mogą dostarczyć rolnikom właściwych porad dotyczących zarządzania składnikami odżywczymi, jeśli nie mają dostępu do niezbędnych źródeł danych. Ponadto rolnicy nie będą korzystać z narzędzi, które wymagają ręcznego wprowadzania danych, które można łatwo zaimportować automatycznie. I co najważniejsze, rolnicy chcą zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi.

 

Pobierz szczegółowy raport końcowy z prac ww. Grupy Fokusowej :

Grupa Fokusowa EIP-AGRI – Narzędzia cyfrowe do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi