Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP AGRI Zmniejszenie śladu plastikowego w rolnictwie

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który przedstawia wyniki badań Grupy Fokusowej EIP-AGRI w zakresie „Zmniejszania śladu plastikowego w rolnictwie”. Tworzywa sztuczne obecne są na każdym etapie produkcji roślinnej, poczynając od pojemników na nawozy, poprzez plastikową folię do mulczowania, rury nawadniające pola, aż po opakowania produktów końcowych. Ślad plastikowy w rolnictwie zdefiniowany jest przez dwa główne aspekty: wykorzystanie odnawialnych źródeł oraz zanieczyszczenie środowiska pozostałościami tworzyw sztucznych. Z jednej strony istnieje potrzeba organizowania zbiórek plastikowych odpadów w gospodarstwach na szerszą skalę i zaangażowanie wszystkich podmiotów do współpracy. Recykling plastiku w rolnictwie stanowi wyzwanie, ponieważ podczas zbiórki tworzyw sztucznych zbierana jest także gleba, wilgoć, resztki roślin i inne materiały. Z drugiej strony warunki klimatyczne i ograniczenia mechaniczne przyczyniają się do powstawania plastikowych resztek, które mogą dostać się do środowiska. Na wielu polach uprawnych wykryto wysoką zawartość plastiku, jednak długofalowy wpływ zanieczyszczenia środowiska lądowego plastikiem pozostaje nieznany. Resztki tworzyw sztucznych, a przede wszystkim mikrodrobiny plastiku (cząsteczki mniejsze niż 5 mm) mogą być przenoszone przez wiatr i wody odpływowe, a także dostawać się do organizmów żywych. W oparciu o te wstępne założenia utworzono Grupę Fokusową, której celem jest odpowiedź na pytanie: Jak zmniejszyć ślad plastikowy w rolnictwie? Grupa podsumowała stan wiedzy na temat obecnych zastosowań tworzyw sztucznych w rolnictwie oraz związane z tym problemy. Przeprowadzono dyskusję na temat dostępnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie użycia plastiku, unikanie powstawania plastikowych resztek poprzez wykorzystanie tworzyw biodegradowalnych, zmniejszenie zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku, przeprowadzanie efektywnych zbiórek oraz recykling plastiku. Ponadto uczestnicy grupy zidentyfikowali luki w wiedzy oraz innowacje niezbędne do stawienia czoła problemowi śladu plastikowego w rolnictwie. Dwa najważniejsze działania to wdrożenie programów zbiórki odpadów plastikowych oraz ulepszenie biodegradowalnych tworzyw sztucznych.

 

Pobierz raport:

Raport końcowy Grupy Fokusowej EIP AGRI-Zmniejszania śladu plastikowego w rolnictwie_2021_pl