Rolnictwo węglowe. Projekty

Niniejsze wydanie broszury zawiera przegląd europejskich inicjatyw w zakresie rolnictwa węglowego, finansowanych w ramach WPR na lata 2014-2020. Temat ten został omówiony przez grupę tematyczną ENRD ds. rolnictwa węglowego. Publikacja ma na celu zainspirowanie do tworzenia nowych projektów finansowanych w ramach WPR, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celów klimatycznych określonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Projekty finansowane w ramach WPR opisane w niniejszej broszurze prezentują transfer wiedzy oraz działania na obszarach leśnych i torfowiskach, które są bardzo istotne dla sekwestracji i składowania dwutlenku węgla.

Pobierz broszurę:

PL_Rolnictwo Węglowe. Projekty