Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez elementy krajobrazu o wysokiej różnorodności

Niniejszy raport jest wynikiem prac Grupy Fokusowej Europejskiej Europejskiej Sieci WPR  (GF) ds. elementów krajobrazu o wysokiej różnorodności (High-Diversity Landscape Features – HDLF), a dokładniej stanowi odpowiedź na główne pytanie: „w jaki sposób rolnicy mogą utrzymywać, ulepszać i tworzyć HDLF, które pozytywnie wpływają na bioróżnorodność gruntów rolnych?”

Pobierz raport:

PL_Sieć WPR UE-Sprawozdanie-Grupa Tematyczna -Bioróżnorodność