Sprawozdanie z warsztatów EIP-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie”

Warsztaty EPI-AGRI „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie” odbyły się online w dniach 24-25 marca 2021 r. Warsztaty o bardzo interaktywnym charakterze miały miejsce na platformie EPI-AGRI przeznaczonej do organizacji wydarzeń wirtualnych. Ich celem było wzmocnienie dyskusji, dzielenia się doświadczeniami oraz tworzenia sieci między różnymi podmiotami sektora rolnego. W warsztatach wzięło udział 117 uczestników z 25 europejskich krajów. Udział rolników, badaczy, doradców oraz przedstawicieli organizacji zawodowych był dobrze wyważony.

W kontekście warsztatów, uznano że „rolnictwo neutralne klimatycznie” odnosi się do zerowego bilansu netto emisji wszystkich gazów cieplarnianych oraz pochłaniaczy w gospodarstwach, jeśli chodzi o ekwiwalenty CO2, co prowadzi do systemów neutralnych pod względem klimatycznym. Podkreślono, że ten koncept stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej, która politycznie zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Rolnictwo jest kluczowym sektorem jeśli chodzi o osiągnięcie tego celu, ze względu na jego zdolność do redukcji emisji, magazynowania dwutlenku węgla oraz skompensowania emisji z systemów rolnych oraz emisji pochodzących z innych sektorów.

Pierwszy dzień warsztatów skupił się na szerzeniu doświadczeń oraz określenia praktyk, wyzwań i możliwych rozwiązań w zakresie systemów rolnych na drodze ku neutralności klimatycznej. Biorąc pod uwagę cztery typy gospodarstw rolnych (uprawy trwałe, uprawy roczne, intensywna hodowla zwierząt i systemy mieszane oraz ekstensywna hodowla zwierząt), cztery osoby zarządzające gospodarstwami przedstawiły sytuację, omawiając istotne praktyki, które zostały wdrożone w ich gospodarstwach oraz prognozy na przyszłość. Po prezentacji tych inspirujących przykładów miała miejsce dyskusja między uczestnikami podczas sesji panelowych dotyczących każdego typu gospodarstwa. Drugi dzień warsztatów był przeznaczony kwestii wdrożenia rolnictwa neutralnego klimatycznie. Odbyły się prezentacje dwóch projektów, które skupiają się na kwestiach wdrożenia. Następnie miała miejsce dyskusja na tematy powiązane, zaproponowane przez uczestników, podczas której przeprowadzono aktywną wymianę poglądów i wyrażono entuzjastyczne komentarze. Warsztaty zgłębiły również temat alternatywnych form dzielenia się wiedzą i pomysłami pomiędzy uczestnikami, takich jak „The harbour” – międzynarodowej przestrzeni online, za pomocą której uczestnicy podzielili się sugestiami, projektami, publikacjami i innymi cennymi informacjami.

 

Do pobrania:

Sprawozdanie z warsztatów_W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie_pl