Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI Rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w czasie zmian klimatycznych

Zadaniem Grupy Fokusowej EIP-AGRI „Rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w czasie zmian klimatycznych” było znalezienie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób w czasie zmian klimatycznych rozwiązania oparte na przyrodzie (NbS) wpływają na gospodarkę wodną i dostępność wody na poziomie gospodarstwa oraz jak przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa?

Prace rozpoczęto od przeprowadzenia dwóch równoległych działań:

1) zrobienia zestawienia studiów przypadków, kiedy wdrażano NbS oparte na bezpośrednich kontaktach członków grupy fokusowej oraz

2) przeredagowano definicje NbS stworzone i funkcjonujące w innych kontekstach.

Te równoległe działania zostały zebrane w dokumencie specjalne NbS dla gospodarki wodnej w sektorze rolnym ( przykłady).

 

Zidentyfikowane NbS zostały podzielone na grupy:

  • praktyki, których celem jest zwiększenie ilości wody przechowywanej w gruncie na poziomie strefy korzeniowej;
  • działania mające na celu ochronę cieków wodnych i ograniczeń (roślinne strefy buforowe i bariery);
  • zielona infrastruktura odpowiedzialna za retencję, regulację i przechowywanie wody w gospodarstwie czy rolny dział wodny.

 

Ustalona przez Grupę Fokusową definicja rozwiązań opartych na przyrodzie w zakresie gospodarki wodnej w sektorze rolnym brzmi następująco: Rozwiązania inspirowane i wspierane przyrodą, które poprawiają dostępność wody, jej jakość, efektywność jej wykorzystania i/lub chronią gospodarstwa przed powodziami czy nadmiarem wody. Te rozwiązania muszą

  •  być efektywne kosztowo, zapewniać jednocześnie korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, pomagać w budowaniu odporności i przyczyniać się do dobrego gospodarowania wodą;
  • dostarczać bardziej zróżnicowanych naturalnych krajobrazów i procesów dla gospodarstw i przyrody za pomocą dostosowanych do lokalnych warunków, wydajnych zasobowo i systemowych interwencji oraz
  • być korzystne dla różnorodności biologicznej i wspierać dostarczanie wielu usług ekosystemowych.

 

Pobierz szczegółowy raport:

Grupa Fokusowa EIP-AGRI „Rozwiązania oparte na przyrodzie w gospodarce wodnej w czasie zmian klimatycznych”