Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI Agroleśnictwo: wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym Grupy Fokusowej EIP-AGRI nt.: „Agroleśnictwo: Wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt”. Agroleśnictwo, definiowane tutaj jako praktyka łączenia roślinności drzewiastej z systemami upraw i/lub hodowli, jest historycznym podejściem do rolnictwa, które jest odkrywane na nowo. Praktyki agroleśnictwa mają potencjał do regeneracji, poprawy i zwiększenia usług ekosystemowych na poziomie lokalnym i krajobrazowym oraz do poprawy produktywności i rentowności rolnictwa. Praktyki te można zastosować do tworzenia rentownych systemów przy jednoczesnym wychwytywaniu dwutlenku węgla, poprawie bioróżnorodności, kontrolowaniu erozji i poprawie zarządzania zasobami wodnymi. W związku z tym można zaobserwować wzrost zainteresowania rozwojem nowoczesnych, rentownych systemów rolno-leśnych w UE. Grupa Fokusowa zbadała wyzwania, możliwości, istniejące praktyki i sposoby dalszego rozwoju systemów rolno-leśnych w Europie. Głównym pytaniem było: Jak rozwijać agroleśnictwo jako zrównoważony system, który może zwiększyć wydajność i rentowność rolnictwa?

 

Pobierz raport:

Raport końcowy GF EIP-AGRI_Agroleśnictwo_wprowadzanie roślinności drzewiastej do specjalistycznych systemów upraw i hodowli zwierząt_2017_pl