Kontakt

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Tel. 22 623 28 49
e-mail: warszawa@cdr.gov.pl

Zespół Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR:

Iwona Obojska-Chomiczewska
Kierownik
Tel.: 22 623 28 32
Tel. kom.: 517 218 712
e-mail: i.obojska@cdr.gov.pl

Daria Mularczyk-Mędza
Tworzenie i realizowanie planu operacyjnego KSOW, sprawozdawczość z Planu Działania KSOW
Tel.: 22 623 28 35
Tel. kom.: 797 489 155
e-mail: d.mularczyk@cdr.gov.pl

Agnieszka Banasińska-Gurba
Tworzenie i realizowanie planu operacyjnego KSOW, sprawozdawczość z Planu Działania KSOW
Tel.: 22 623 28 33
e-mail:a.banasinska@cdr.gov.pl

Iwona Ryć
Zapewnienie wymiany informacji i doświadczeń – portale SIR i bazy danych SIR, realizowanie planu operacyjnego KSOW
Tel. kom.: 535 962 605
e-mail: i.ryc@cdr.gov.pl

Aleksander Bomberski
Broker innowacji
Tel. kom.: 693 021 602
e-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

Karolina Grzybowska
Broker innowacji
Tel. kom.: 573 313 244
e-mail: k.grzybowska@cdr.gov.pl

Wojewódzki Zespół SIR