Sprawozdanie z seminarium EIP-AGRI „Plany strategiczne WPR: kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich”

Wspieranie wiedzy i innowacji oraz dzielenie się nimi stanowi część przekrojowego celu WPR dotyczącego modernizacji po 2020 r. Ma do odegrania kluczową rolę we wspieraniu rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w stawianiu czoła wyzwaniom dnia dzisiejszego i jutra.

Seminarium EIP-AGRI pt. „Plany strategiczne WPR: kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich” koncentrowało się na wspieraniu państw członkowskich w przygotowywaniu ich planów strategicznych AKIS oraz promowaniu efektywnego przepływu wiedzy rolniczej w kraju i regionie, a także w całej UE.

Sprawozdanie końcowe z seminarium EIP-AGRI, które odbyło się online w dniach 16–18 września 2020 r., zawiera wszystkie informacje na temat kontekstu, prezentacji i interaktywnych dyskusji .

 

Pobierz sprawozdanie:

Plany strategiczne WPR kluczowa rola AKIS w państwach członkowskich