Sprawozdanie z seminarium EPI-AGRI Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce

Seminarium EPI-AGRI „Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone gospodarowanie dzięki wiedzy i praktyce” odbyło się w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. on-line. Wzięło w nim udział ponad 140 uczestników prowadzących praktyki na rzecz zrównoważonego gospodarowania glebami. Byli to m. in. rolnicy, leśnicy, naukowcy, doradcy oraz innych osoby reprezentujące innowacyjne projekty dotyczące wyszukiwania sposobów wzmacniania zdrowia gleb w Unii Europejskiej. Wydarzenie miało charakter interaktywny. Jego celem były wymiana praktycznych rozwiązań w zakresie problemów ze zdrowiem gleb oraz dyskusja na temat działań potrzebnych, by sprawić, że rolnicy zaczną te praktyki stosować.

Zdrowe gleby są fundamentem zrównoważonej produkcji żywności, pasz i włókien. Ponadto pełnią wiele innych funkcji przyczyniających się do dobrostanu człowieka takich jak filtrowanie wody, pochłanianie dwutlenku węgla, zapewnianie obiegu substancji odżywczych, a także zachowywanie różnorodności biologicznej. Zdrowiu gleb szkodzą niezrównoważone praktyki gospodarowania w tym częsta orka, która przyspiesza utratę materii organicznej, nieprawidłowe stosowanie środków chemicznych w rolnictwie prowadzące do zanieczyszczenia gleby i wód czy praktyki w zakresie irygacji powodujące zasolenie. Ww. niezrównoważone praktyki stosuje się na 60-70% gleb w Europie. Ponadto na gleby również w różnoraki sposób wpływa zmiana klimatu. Częstsze występowanie obfitych opadów na przemian z suszami może pogłębiać erozję, wymywanie składników odżywczych i substancji zanieczyszczających, utratę węgla z gleby a także jej zasolenie. Dobra wiadomość jest taka, że stosowanie praktyk na rzecz zdrowia gleb może złagodzić a nawet odwrócić szkodliwe skutki przytoczonych praktyk, a także wpływ zmiany klimatu.

Głównym zadaniem seminarium było zwiększanie świadomości na temat gospodarowania glebami, poruszenie kwestii związanych z nim wyzwaniami, a także omówienie rozwiązań na rzecz wzmacniania zdrowia gleb.

 

Pobierz sprawozdanie:

Sprawozdanie z seminarium EPI AGRI Zdrowe gleby dla Europy_zrównoważone gospodarowanie