Sprawozdanie z warsztatów EPI-AGRI „Wykorzystanie danych gospodarstw rolnych dla zwiększenia ich wydajności”

Warsztaty EPI-AGRI pn. „Wykorzystanie danych gospodarstw rolnych dla zwiększenia ich wydajności” odbyły się w dniach 9 i 10 grudnia 2021 r. W przyszłości technologie cyfrowe oraz rozwiązania oparte na danych będą wspierać rolników, aby pracowali w sposób bardziej precyzyjny, skuteczny oraz zrównoważony, usprawniając proces podejmowania decyzji oraz praktyki rolniczej. Pomogą również zwiększyć wydajność ekonomiczną i środowiskową gospodarstw, sprawiając że praca w gospodarstwie będzie bardziej atrakcyjna dla młodszego pokolenia.

Te interaktywne warsztaty online zestawiły ekspertyzę oraz wiedzę podmiotów sektora publicznego i prywatnego na poziomie unijnym, krajowym oraz regionalnym, uwzględniając wszystkich istotnych interesariuszy zaangażowanych w przeprowadzanie cyfrowej transformacji sektora rolnego. Celem warsztatów była ocena trwających, odnoszących sukcesy projektów oraz inicjatyw, które gromadzą oraz wykorzystują dane generowane przez gospodarstwa rolne, które zwiększają ich wydajność, zbadanie roli różnych interesariuszy w gromadzeniu danych w gospodarstwach oraz ich wykorzystywaniu w produkcji rolnej, a także stworzeniu środowiska, które pozwoli na wymianę najlepszych praktyk w zakresie gromadzenia danych na poziomie gospodarstwa, ich wykorzystywaniu i dzieleniu się nimi.

Za pośrednictwem interaktywnych dyskusji panelowych, „rynku projektów” oraz „open space” przeprowadzono analizę oraz omówiono możliwości i wyzwania odnośnie wykorzystania danych w gospodarstwach oraz rozwiązania w zakresie danych, które mogą pomóc rolnikom zwiększyć wydajność gospodarstwa. W wyniku prowadzonych dyskusji, określono następujące potrzeby i braki wiedzy.

 

Do pobrania sprawozdanie z warsztatów:

EPI-AGRI Warsztaty na temat wykorzystania danych gospodarstw rolnych dla zwiększenia ich wydajności – SPRAWOZDANIE