Możliwości finansowania w ramach Horyzont Europa. Zaproszenia 2024

Program „Horyzont Europa” to największe w Unii Europejskiej źródło publicznego finansowania badań naukowych i innowacji. Jego budżet wynosi 95,5 mld euro, z czego około 9 mld euro przeznaczono na klaster 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” na lata 2021-2027.

Niniejsza broszura przedstawia możliwości finansowania o wartości ponad 250 mln euro rolnictwa, leśnictwa i obszarów wiejskich w klastrze 6 i innych częściach programu prac programu „Horyzont Europa”. Pomoże Wam znaleźć drogę do różnych zaproszeń do składania wniosków w 2024 r.

Pobierz broszurę:

PL_Sieć WPR UE_Broszura_Finansowanie_w_ramach_Horyzont_Europa_Zaproszenie2024