Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Jesienny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

Już w październiku odbędzie się  jesienna edycja wydarzenia „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” – cykl spotkań poświęconych obszarom tematycznym II filaru programu Horyzont Europa. W ramach II filaru programu (Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa) jest możliwość  aplikowania…
Aktualności Działanie Współpraca

Lista rankingowa projektów wybranych do finansowania w ramach działania “Współpraca” – Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 29 marca – 12 maja 2021 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej. Kolejność przysługiwania pomocy finansowej…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” – planowany nabór wniosków o pomoc w październiku i w listopadzie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zmiany dotyczą przede wszystkim: - zwiększenia limitu…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Webinarium nt. wspierania możliwości eksportowych produktów spożywczych do Chin

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium dedykowanemu wymianie informacji dotyczącej eksportu produktów spożywczych do Chin. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 21 września 2021 roku w godzinach 9.00-10.30. Podczas webinarium poruszone zostaną tematy: * jakie możliwości oferują chińskie rynki małym i średnim europejskim firmom…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

“Od pola do stołu” – Wspólne budowanie systemów żywnościowych

"Wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych" to coroczne spotkanie europejskich interesariuszy zainteresowanych pomocą w kształtowaniu drogi UE do osiągnięcia zrównoważonych systemów żywnościowych.   Do włączenia się w debatę na temat postępów poczynionych we wdrażaniu strategii „od pola do stołu”, zaproszone są wszystkie…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Długoterminowa wizja obszarów wiejskich UE – weź udział w konsultacjach społecznych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które dotyczą długoterminowej wizji obszarów wiejskich Unii Europejskiej. Konsultacje będą trwały do 14 września 2021 r. Jak wziąć udział? Zapoznaj się z Komunikatem Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu „Regionów…