Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Masz pomysł albo już tworzysz innowacyjne rozwiązania w sektorze rolno-spożywczym? Zgłoś się do programu EIT Food Seedbed!

Program EIT Food Seedbed wspiera osoby, które mają pomysły na założenie firm typu start-up/spin-off w obszarach związanych z sektorem rolno-spożywczym albo już prowadzą takie firmy. Beneficjenci uzyskają wsparcie merytoryczne (szkolenia i mentoring) oraz finansowe (w wysokości do 6.000 €, umożliwiające realizację ponad 100 rozmów z potencjalnymi klientami w celu…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem edukacyjnym z zakresu użytkowania bydła mlecznego pt. „Środowiskowe uwarunkowania zdrowotności racic”. Został on przygotowany w formie nagrania audytu przeprowadzonego w gospodarstwie hodowlanym pana Macieja Pohla (Wielkopolska) w listopadzie 2021 r. W materiale omówione zostały…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Fundusz gwarancji EFRROW dla gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw rolno-spożywczych – Polska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych (skrót FGR) na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym- Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). FGR cel utworzenia- wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania kredytowego…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zapraszamy do udziału w indywidualnych konsultacjach dotyczących konkursu dla Partnerów KSOW

Uprzejmie informujemy, iż jednostka centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) organizuje w miesiącu lutym bezpłatne,  indywidualne konsultacje dla Partnerów KSOW zainteresowanych udziałem w konkursie dla Partnerów KSOW 6/2022, ogłoszonym w dniu 12 stycznia br. W związku z powyższym, wszystkich którzy…