Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zaangażowanie w kampanię „Kupuj świadomie – Produkt Polski”

Szanowni Państwo, przekazujemy prośbę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o zaangażowanie się w kontynuację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Kupuj świadomie – Produkt Polski”,  której celem jest zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, szczególnie […]

Marcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze marcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Ekologiczny hodowca Carl Sheard używa eksperymentalnego systemu tuczenia świń we Francji na zewnątrz, […]