Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

„Sieć Innowacji: Zdrowie i dobrostan zwierząt” – zapraszamy do udziału w warsztatach online

Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii i Łotwy kontynuują serię jesiennych warsztatów "Network to Innovate". W dniu 11 października br. o godz. 10:30 odbędą się już drugie z tego cyklu warsztaty poświęcone tematyce zdrowia i dobrostanu zwierząt. Warsztaty oferują możliwość…
Aktualności Działanie Współpraca

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Grupa Operacyjna EPI "System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny" realizuje w ramach działania "Współpraca" projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego mającego za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie…