Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Szwedzka Grupa Operacyjna testująca technologię automatycznego systemu przenośników taśmowych do usuwania obornika i dodawania […]

Marcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: ograniczenie stosowania antybiotyków w sektorze trzody chlewnej, w tym rozwój sieci edukacyjnej w […]