Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa: Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” zachęcamy do udziału na webinarium dotyczącym Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia…
Aktualności EIP-AGRI

Październikowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.   W bieżącym numerze znajdziecie m.in.  następujące informacje: Grupa Operacyjna z Bułgarii utworzyła…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Najnowsza lista grantów i stypendiów dla naukowców

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki , które jest już dostępne na stronie EURAXESS Polska. Tradycyjnie oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata oraz…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich

Działania w dziedzinie klimatu, zwłaszcza łagodzenie zmiany klimatu, mogą zapewnić sektorowi pierwotnemu, społecznościom wiejskim i przedsiębiorstwom możliwości, dzięki którym staną się one bardziej zrównoważone, odporne i konkurencyjne. Te zainteresowane strony zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich mogą wnieść istotny wkład w…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Druga edycja konferencji „Od pola do stołu – Wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych”

Konferencja „Od pola do stołu - Wspólne budowanie zrównoważonych systemów żywnościowych” (Farm to Fork conference - Building sustainable food systems together) to coroczne spotkanie europejskich podmiotów i osób zainteresowanych pomocą w kształtowaniu ścieżki UE w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych. Zainteresowane…
Aktualności Działania SIR

Konferencja pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”

Uprzejmie informujemy, że Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w dniach 26-27 października 2021 r. w Warszawie organizuje konferencję pn. „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie II”, na którą serdecznie zapraszamy. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zostań Producentem Bydła Mięsnego roku 2021 – weź udział w konkursie!

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu "Producent Bydła Mięsnego roku 2021", organizowanego przez  Partnera Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego. Współorganizatorem konkursu jest  Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju…