Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Platforma sygnalizacji agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach prowadzi portal internetowy "Platforma sygnalizacji agrofagów" (www.agrofagi.com.pl), który jest istotnym elementem wspierającym realizację celów i działań…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Światowy Dzień Żywności 2021

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie poinformowała o Światowym Dniu Żywności 2021, który odbędzie się 16 października br.  Tegoroczne obchody Światowego Dnia Żywności 2021, które odbędą się pod hasłem “Nasze działania są naszą…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Weź udział w projekcie “Regeneratywna rewolucja w rolnictwie” i otrzymaj dotację dla swojego gospodarstwa!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”. Głównym celem projektu jest wsparcie grupy liderów adopcji oraz promocja praktyk rolnictwa regeneratywnego…