Grudniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Działania Grupy Operacyjnej z Sapmi, która we współpracy z hodowcami reniferów, rzeźni, sprzedawcami […]