Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zrównoważone systemy żywności. Poradnik dla Innowatorów!

Zrównoważone systemy żywności mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia przyszłym pokoleniom bezpiecznej żywności i zdrowego odżywiania. Aby przejść w kierunku zrównoważonego rozwoju, wiele działań związanych z systemem żywności musi zostać zrekonstruowanych, a niezliczone podmioty na całym świecie zaczynają działać lokalnie. Podczas…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Komisja Europejska przyjęła nową strategię mającą na celu poprawę jakości gleb

W dniu 17 listopada 2021, Komisja Europejska przedstawiła nową strategię UE w zakresie podnoszenia jakości gleby, jako jednego z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu i Strategii Bioróżnorodności do 2030 r. w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego i zwiększania różnorodności biologicznej. Zdrowa gleba stanowi podstawę…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Parlament ostatecznie zatwierdza reformę Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 23 listopada br. Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną. Dzięki reformie wspólna polityka rolna będzie bardziej ekologiczna, sprawiedliwsza, bardziej elastyczna i przejrzysta. W trakcie negocjacji nad kształtem reformy europosłowie podkreślili, że wzmocnienie bioróżnorodności i zgodność z unijnymi przepisami…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Manifest na rzecz rolnictwa regeneratywnego przyjęty na Kongresie Rolnictwa Klimatycznego

Manifest na rzecz rolnictwa regeneratywnego podpisali uczestnicy pierwszego Kongresu Rolnictwa Klimatycznego, który odbył się w tym miesiącu w Niemczech. Eksperci i praktycy spotkali się, aby ujednolicić głos rolnictwa regeneratywnego w Europie.  Społeczność praktyków rolnictwa regeneratywnego sformułowała swoje rozumienie tego pojęcia…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Odkryj pradawne zboża, rośliny aromatyczne i lecznicze – warsztat EIT Food RIS Grow

EIT Food RIS Grow: odkryj pradawne zboża, rośliny aromatyczne i lecznicze Przyszłość rolnictwa spoczywa na innowacyjnych metodach produkcji i zarządzania gospodarstwem. Coraz częściej jednak widać, że uprawy przemysłowe generują coraz mniejsze zyski, zaś szansą staje się produkcja niszowych odmian docenianych…
Aktualności EIP-AGRI

Listopadowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.   W bieżącym numerze m.in.  następujące informacje: Odzyskiwanie opuszczonej ziemi w Dolinie Rioja - w…