Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

IX Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

Serdecznie zapraszamy na konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbędzie się 3 listopada 2021 r. w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. Narodowe Wyzwania w Rolnictwie to bez wątpienia jeden z najważniejszych branżowych eventów, który wpisał się już na stałe do…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI "Innowacje dla lokalnych rynków rolnych" pn. "IQsell7: Innowacje organizacyjne dla rozwoju Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności". Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu organizacyjnego dla rozwoju lokalnych…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Poznańscy naukowcy stworzą innowacyjną usługę informatyczną dla rolnictwa przyszłości

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i firmą POLDRONE Sp. z o.o z Gniezna stworzą innowacyjną usługę informatyczną dla rolnictwa przyszłości – SenseCrops. Konsorcjum zdobyło grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Szybka Ścieżka “Agrotech”. Celem naukowców jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa: Klaster 6 – Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” zachęcamy do udziału na webinarium dotyczącym Klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko. Klaster 6 ma na celu poprawę wiedzy i innowacji w celu wzmocnienia…
Aktualności EIP-AGRI

Październikowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.   W bieżącym numerze znajdziecie m.in.  następujące informacje: Grupa Operacyjna z Bułgarii utworzyła…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Najnowsza lista grantów i stypendiów dla naukowców

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym zestawieniem grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dla młodych i doświadczonych badaczy z każdej dziedziny nauki , które jest już dostępne na stronie EURAXESS Polska. Tradycyjnie oferty pochodzą z różnych źródeł krajowych i zagranicznych z całego świata oraz…