Aktualności Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…
EIP-AGRI

Styczniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze ryżu - usługi ekosystemowe w systemie produkcji ryżu zapewniają…
EIP-AGRI

Grudniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Sieć tematyczna FOREST4EU poszerza zasięg rezultatów Grup Operacyjnych EIP-AGRI - „Grupy Operacyjne  opracowały wiele innowacji, które…
Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku pozwolił na realizację  wielu interesujących projektów, ale przede wszystkim odpowiadającym na obecne potrzeby rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, przez wszystkie jednostki tworzące struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym okresie, działania…