Raport końcowy z seminarium EIP-AGRI: Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie

Seminarium EIP-AGRI „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” odbyło się w Aranjuez (Hiszpania) w dniach 5 i 6 lutego 2020 r. Wydarzenie to zostało zorganizowane przy współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności. Wzięło w nim udział 149 uczestników z 27 krajów europejskich.

Na przestrzeni ostatnich 6 lat odbyło się kilka wydarzeń EIP AGRI, w ramach których podjęto temat możliwości i wyzwań związanych z cyfryzacją rolnictwa. Pomimo przyznania, że cyfryzacja europejskiego rolnictwa rzeczywiście ma miejsce, wydarzenia te pokazały, że zakres, w jakim nowe technologie są wykorzystywane w terenie, jest w rzeczywistości ograniczony. Wśród wymienianych kluczowych barier dla szerszego wykorzystania technologii powraca jedna: brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy warsztatów EIP-AGRI „Wspieranie rolników w erze cyfrowej: rola AKIS” zastanawiali się, jak pomóc rolnikom i współpracującym z nimi doradcom w zrozumieniu, które narzędzia cyfrowe najlepiej nadają się do ich działalności. To seminarium pociągnęło trwającą dyskusję o krok dalej: świadomość i motywacja są oczywiście kluczowe, ale muszą być poparte odpowiednimi kompetencjami.

Seminarium miało zatem na celu przyczynienie się do opracowania i wdrożenia podejść i narzędzi, które mogą pomóc rolnikom i doradcom rolnym w rozwijaniu umiejętności potrzebnych w obliczu transformacji cyfrowej w rolnictwie. Kwestie te zostały potraktowane w trzech etapach. Najpierw uczestnicy zidentyfikowali sześć głównych dziedzin kompetencji i umiejętności, których rolnicy będą potrzebować, aby skutecznie wykorzystać transformację cyfrową. Co ciekawe, tylko dwie z nich są typowo „cyfrowe” (sekcja 4). Rozwiązanie problemu niedoboru umiejętności cyfrowych nie jest prostą sprawą; potrzebne jest sprzyjające środowisko, aby wysiłki na rzecz rozwoju umiejętności były owocne. Dyskusje podczas seminarium doprowadziły do zidentyfikowania czterech kategorii elementów takiego sprzyjającego środowiska: na poziomie technologicznym, AKIS, instytucjonalnym i społecznym (sekcja 5). Na koniec uczestnicy seminarium wymienili rozmaite źródła, a także podejścia i narzędzia, które wspierają rozwój różnych rodzajów umiejętności i kompetencji (sekcja 6). Można wyciągnąć jeden główny wniosek: konieczna jest perspektywa holistyczna. Nie ma jednej specyficznej umiejętności, którą należy rozwijać, lecz cały ich „pakiet”, a robić to należy nie tylko poprzez pojedyncze, krótkoterminowe działania, lecz przez kompleksowe podejście, które sprzyja synergii i elastyczności. Uczestnicy zwrócili uwagę na sześć kluczowych elementów takiego podejścia: powinno ono dotyczyć kilku dziedzin umiejętności; być systemowe i strategiczne; opierać się na współpracy; wykorzystywać komplementarny zestaw narzędzi; być progresywne i elastyczne; i wreszcie, działać w kontekście i na podstawie kontekstu.

 

Do pobrania:

Raport końcowy z seminarium EIP-AGRI_Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie_2020_PL