Aktualności Działanie Współpraca

Minikiwi – mały wielki owoc

Owoce minikiwi są nowością na rynku ogrodniczym w Polsce. Dotychczasowe badania potwierdziły ich wartość prozdrowotną a Polskie warunki glebowo-klimatyczne sprzyjają uprawie. Aby wydłużyć podaż owocu na rynku niezbędna jest znajomość optymalnych procedur i technologii pozbiorczych, których obecnie brak. W związku…
Aktualności Działanie Współpraca

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych (SSN) w diagnostyce i ocenie zdrowotności zbóż – pszenicy i pszenżyta

Pszenica i pszenżyto należą do podstawowych gatunków zbóż uprawianych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Ważne pod względem gospodarczym choroby grzybowe w sposób istotny wpływają na wielkość i jakość uzyskiwanego plonu. Jedne z ważniejszych to fuzarioza kłosów,…
Aktualności Działanie Współpraca

System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny

Grupa Operacyjna EPI "System jakości gwarancją dobrej wieprzowiny" realizuje w ramach działania "Współpraca" projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego programu żywieniowego mającego za zadanie skarmianie trzody chlewnej paszami wolnymi od GMO. Ten model żywienia w przypadku trzody chlewnej jeszcze nie…
Aktualności Działanie Współpraca

Rodzime konie – innowacyjne metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów

Powołane Konsorcjum "Rodzime konie- innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej" działa jako grupa operacyjna EPI. Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacyjne Technologie Rolnicze

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania "Współpraca" przez Grupę Operacyjną EPI "Innowacyjne Technologie Rolnicze", którego celem jest opracowanie udoskonalonej technologii produkcji nasion soi, grochu i bobiku poprzez usprawnienie procesu biologicznej redukcji azotu atmosferycznego, w wyniku stosowania…
Aktualności Działanie Współpraca

Działanie „Współpraca” – podsumowanie naboru 2022

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 349 wniosków o przyznanie pomocy, w zakończonym 29 czerwca 2022 r. naborze, w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2-14-2020. Wynikająca z nich kwota to blisko 815 mln zł.…
Aktualności Działanie Współpraca

WAŻNA informacja dla Grup Operacyjnych EPI, które podpisały umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z koniecznością wypełnienia przez Grupy Operacyjne EPI, realizujące operacje w ramach działania „Współpraca”, zobowiązania dotyczącego przekazania, w terminie 21 dni od podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy, informacji o realizowanej operacji do podmiotu o którym mowa w…