Aktualności Działanie Współpraca

Lista rankingowa projektów wybranych do finansowania w ramach działania “Współpraca” – Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 29 marca – 12 maja 2021 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej. Kolejność przysługiwania pomocy finansowej…
Działanie Współpraca Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Innowacyjna produkcja słomki do napojów

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania "Współpraca" przez Grupę Operacyjną EPI "Słomka ze Słomy" pn. "Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów".   Opis projektu Celem operacji jest uzyskanie produktu rolnego jakim jest słoma…
Aktualności Działanie Współpraca

Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu

Uprzejmie informujemy, iż Grupa Operacyjne EPI "Naszelokalne.pl" rozpoczęła realizację projektu w ramach działania "Współpraca" pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu". Celem głównym działań Grupy Operacyjnej "Naszelokalne.pl" jest zbudowanie komplementarnego modelu krótkiego łańcucha dostawi i przetestowanie jego założeń w…
Działanie Współpraca

Innowacyjna technologia w żywieniu jeleniowatych zmniejszająca wpływ środowiskowy

Grupa Operacyjna EPI "Modern Deer Farming"  realizuje w ramach działania "Współpraca" projekt pn.  "Wykorzystanie różnych kultywarów wierzby w celu zwiększenia efektywności chowu fermowego jeleniowatych oraz trwałego zwiększenia zazielenienia w gospodarstwach rolnych jako innowacyjne elementy nowoczesnej produkcji oraz zwiększania odporności środowiska". …
Działanie Współpraca

Innowacyjna technologia uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Grupę Operacyjną EPI - "Original Food" dotyczącym dostosowania i wdrożenia innowacyjnej technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny wielkoowocowej. Projekt realizowany…
Aktualności Działanie Współpraca

Wdrożenie innowacyjnych elementów technologicznych w procesie wylęgu kaczek w celu ograniczenia zakażeń mikrobiologicznych i poprawy jakości zdrowotnej i dobrostanu lężonych piskląt

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Grupy Operacyjnej "EPI.AMI.EU" realizowanym w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Opis projektu W ostatnich latach coraz powszechniej na stołach polskich gości kaczka - zarówno w postaci tuszki…