Aktualności Działanie Współpraca

Działanie „Współpraca” – podsumowanie naboru 2022

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 349 wniosków o przyznanie pomocy, w zakończonym 29 czerwca 2022 r. naborze, w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2-14-2020. Wynikająca z nich kwota to blisko 815 mln zł.…
Aktualności Działanie Współpraca

WAŻNA informacja dla Grup Operacyjnych EPI, które podpisały umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z koniecznością wypełnienia przez Grupy Operacyjne EPI, realizujące operacje w ramach działania „Współpraca”, zobowiązania dotyczącego przekazania, w terminie 21 dni od podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy, informacji o realizowanej operacji do podmiotu o którym mowa w…
Działanie Współpraca Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dostosowanie i wdrożenie technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania wraz z wykorzystaniem biologicznych środków ochrony i biostymulatorów na przykładzie żurawiny – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI

Grupa Operacyjna EPI "Original Food" w terminie od 18 grudzień 2019 roku do 30 kwiecień 2022 roku zrealizowana w ramach działania "Współpraca" M16 objętego PROW na lata 2014-2020, operację pn. "Dostosowanie i wdrożenie technologii uzdatniania wody w zamkniętym systemie nawadniania…
Działania SIR Działanie Współpraca

Polskie Grupy Operacyjne EPI – cykl filmów

W ramach Krajowych Dni Pola 2022, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie opracował cykl filmów prezentujących działania wybranych polskich Grup Operacyjnych EPI, realizujących projekty w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacyjna technologia wytwarzania piwa ekologicznego zawierającego drobnoustroje probiotyczne

Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Biała Wrona Sp. z o.o. Sp. k., Spółdzielnia Produktów Rolnictwa Ekologicznego „Dolina Mogilnicy”, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu realizuje w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w sektorze rolno-spożywczym

Grupa Operacyjna EPI "AgroWe", realizuje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 projekt pn. "Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji". Celem projektu jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu…