Działanie Współpraca EIP-AGRI

Efektywniejsza współpraca na rzecz innowacji – zapoznaj się z najnowszym wydaniem magazynu Agrinnovation!

W Europejskiej sieci WPR innowacje, transfer wiedzy i podejście EIP-AGRI odgrywają kluczową rolę w dzieleniu się dobrymi praktykami oraz łączeniu osób oraz podmiotów z sektora rolniczego, leśnego i rozwoju obszarów wiejskich UE. Nowe wydanie magazynu Agrinnovation prezentuje szereg inspirujących przykładów…
Działanie Współpraca EIP-AGRI Szkolenia

Zgłoś się do udziału w wizytach krzyżowych pomiędzy Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego!

Zachęcamy do udziału w wizytach studyjnych (tzw. krzyżowych) pomiędzy wieloma Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w różnych państwach członkowskich UE, organizowanymi przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wsparcia…
Działanie Współpraca

Innowacyjna technologia produkcji sadzonek śnieżycy letniej – rośliny leczniczej oraz ozdobnej

Śnieżyca letnia (Leucojum aestivum L.) stanowi cenne źródło galantaminy i likoryny. Galantamina stosowana jest w leczeniu choroby Alzheimera. Natomiast likoryna objęta jest badaniami klinicznymi pod kątem zwalczania nowotworów. Pierwotnym źródłem galantaminy były rośliny rosnące na stanowiskach naturalnych. Obecnie śnieżyca letnia…
Działanie Współpraca

Nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające producentów rolnych w zakresie technologii i organizacji produkcji rolniczej i sadowniczej

Narzędzia cyfrowe i produkty rolnicze oparte na danych mogą skutecznie wspierać polityki krajowe i europejskie w zakresie ochrony klimatu i ograniczenia stosowania środków produkcji. Rolnictwo oparte na danych, wytwarzające produkty oparte na dużej ilości informacji wymagają dostarczenia danych kompletnych i…
Działanie Współpraca

Technologia przedłużania okresu trwałości jabłek kierowanych na rynki zagraniczne

Grupa Operacyjna EPI "AGRO-FRUIT", realizuje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2022 projekt, którego celem jest opracowanie udoskonalonej technologii przedłużania okresu trwałości jabłek z uwzględnieniem odległości przestrzennej, czasowej i asortymentowej dostaw na rynki międzynarodowe, ponadto opracowanie i wdrożenie systemu jakości…