Aktualności Działanie Współpraca

Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu

Grupa Operacyjna EPI "Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu" realizując projekt w ramach działania "Współpraca" projektuje, bada i będzie upowszechniać wdrażanie innowacyjnej technologii produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i…
Aktualności Działanie Współpraca

Współpraca to nie tylko działanie

W dzisiejszych czasach współpraca jako jedna z kompetencji emocjonalnych, stała się kluczową umiejętnością pracy w grupie oraz efektywnego współdziałania z innymi. W społeczności lokalnej budowanie współpracy to proces, który wymaga wysiłku i chęci, jednakże w efekcie przynosi pozytywne korzyści każdej…
Aktualności Działanie Współpraca

System nadzoru ula pszczelego

Grupa Operacyjna "System nadzoru ula pszczelego" postawiła sobie za cel opracowanie i przygotowanie urządzenia gotowego do zastosowania w skutecznej walce z „dręczem pszczelim” wraz z metodyką działań dla pasieczników. W ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020…
Aktualności Działanie Współpraca

WAŻNA informacja dla Grup Operacyjnych EPI, które podpisały umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z koniecznością wypełnienia przez Grupy Operacyjne EPI, realizujące operacje w ramach działania „Współpraca”, zobowiązania dotyczącego przekazania, w terminie 21 dni od podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy, informacji o realizowanej operacji do podmiotu o którym mowa w…
Aktualności Działanie Współpraca

Pod koniec grudnia rusza II nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw – działanie „Współpraca”

Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Wsparcie finansowane…