Działanie „Współpraca” VI nabór – lista kolejności przysługiwania wsparcia ogłoszona!

W dniu 30 stycznia 2023 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił ranking wniosków Grup Operacyjnych rekomendowanych do dofinansowania w ramach VI naboru wniosków działania M16 „Współpraca” w przedmiocie opracowania innowacji, który trwał od 30 kwietnia 2022 r. – 29 czerwca 2022 r.

Na liście znalazło się 129 wniosków Grup Operacyjnych EPI.

Pomoc będzie przyznawana w ramach dostępnego limitu środków przewidzianych na działanie M16 „Współpraca”.

O kolejności przyznawania pomocy decyduje liczba uzyskanych punktów.

Komunikat Prezesa ARiMR oraz lista kolejności przyznawania wsparcia dostępne są na stronie internetowej ARiMR – otwórz