Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych – konferencja podsumowująca

W dni5 grudnia 2022 roku, w oddziale PODR w Starym Polu, odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Innowacyjna technologia produkcji owoców jagodowych na przykładzie maliny o podwyższonej zawartości związków bioaktywnych oraz zwiększonej wartości handlowej”realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie  M16 „Współpraca”.

 

Skład konsorcjum : Agro Wiosna (lider grupy), FIELDSTONE INVESTMENTS II Sp. z o.o., Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Fundacja „Na  Zdrowie”, Uniwersytet Rolniczy im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2 rolników.

 

Miejsce realizacji : województwo: pomorskie; powiat: pucki; gmina: Krokowa; miejscowość: Sławoszynko.

Miejsce realizacji projektu zostało wybrane ze względu na położenie w zasięgu klimatu bałtyckiego, który cechuje się m.in. stosunkowo łagodną zimą i niezbyt upalnym latem, wydłużonym okresem ciepłej jesieni i późną, chłodną wiosną. Sprzyja to przesunięciu okresu wegetacji roślin, co umożliwia wydłużenie czasu dostaw świeżych owoców deserowych w porównaniu do lokalizacji południowych. Wpływa to na podniesienie konkurencyjność lokalnych producentów na rynku europejskim.

 

Celem głównym było opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększenia zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze.

Cel ten został osiągnięty poprzez:

  1. Określenie wpływu innowacyjnych dodatków do podłoża w celu zwiększenia jego trwałości w produkcji  tunelowej roślin jagodowych.
  2. Określenie wpływ u odmiany, komponentów do podłoża oraz zastosowanych metod wspomagania produkcji na wielkość u  i jakość produktu finalnego.
  3. Określenie wpływy zastosowania ozonowania jako metody wspomagania ochrony roślin przed patogenami grzybowymi.
  4. Określenie wpływu ozonu na  zwiększenie zawartości związków bioaktywnych, głównie antyoksydantów w tym szczególnie witaminy C.
  5. Przeprowadzenie analizy procesowej produkcji malin oraz cyklu życia produktu plug plant.
  6. Opracowanie modeli optymalizacji zbioru ręcznego owoców malin.

 

Rezultaty projektu:

I. Innowacje technologiczne

Opracowana została innowacyjna technologia wspomagania ochrony roślin malin przed patogenami grzybowymi i bakteryjnymi oraz zwiększająca zawartość związków bioaktywnych w ich owocach poprzez zastosowanie procesu ozonowania.

Technologia ta nie była stosowana do tej pory w produkcji towarowej owoców jagodowych w Polsce, ani na świecie. Wpłynie ona na ograniczenie zużycia fungicydów, lepsze wybarwienie owoców, zwiększenie ich  trwałości w łańcuchu logistycznym. Jednocześnie rozwiąże problem w skali globalnej producentów malin w kontekście wydłużenia trwałości owoców, a co za tym idzie obszar oddziaływania rezultatu operacji wykroczy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopracowanie i upowszechnienie technologii produkcji owoców miękkich o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej pod osłonami, w niekorzystnych warunkach glebowo-klimatycznych, da szansę innym producentom na prowadzenie produkcji owoców w warunkach,  w których uprawa w sposób tradycyjny (polowy) nie jest uzasadniona ekonomiczne.

 

II. Innowacja produktowa

W ramach projektu wyprodukowane zostały owoce malin deserowych o podważonej zawartości związków bioaktywnych, w tym antyoksydantów  i witaminy C. Maliny o prognozowanej parametrach jakościowych nie są dostępne na rynku.

 

III. Innowacja organizacyjna

Zaproponowano modelowe rozwiązania organizacji ręcznego zbioru owoców malin w aspekcie minimalizacji nakładów robocizny, a tym samym wzrostu wydajności zbioru i zmniejszeniu kosztochłonności produkcji owoców malin.

 

Więcej informacji o projekcie