Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą w naszym kraju publikacją prezentującą w formie katalogu działania Grup Operacyjnych stanowiących zasadniczy element europejskiego partnerstwa innowacyjnego („EPI”) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Te wielopodmiotowe partnerstwa z powodzeniem realizują projekty badawczo-wdrożeniowe w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Opisy Grup Operacyjnych zawarte w przedmiotowej publikacji dadzą Państwu możliwość przekonania się, że polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz przetwórstwa produktów rolnych. Warto tu też podkreślić rolę rolników, którzy zgodnie z założeniami działania „Współpraca” w wielu przypadkach są liderami lub podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie i działalność Grupy Operacyjnej i ich rola w określaniu potrzeb oraz w późniejszej realizacji projektów jest niezbędna dla osiągnięcia praktycznych rezultatów, które mogą być dalej rozpowszechniane i rozwijane. Dodatkowo polskie Grupy Operacyjne włączyły w swoje projekty działania związane ze zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, redukcję wykorzystania nawozów, pestycydów czy też skracania łańcucha żywnościowego. Już teraz wiemy, że rezultaty projektów naszych Grup Operacyjnych mogą być powielane w innych państwach członkowskich UE, co jest podstawą tworzenia międzynarodowych konsorcjów w systemie partnerstw wielopodmiotowych (multi-actor approach).

„Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI” został opracowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

 

Pobierz publikację:

Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI_2022

Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI – wersja anglojęzyczna