Nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające producentów rolnych w zakresie technologii i organizacji produkcji rolniczej i sadowniczej

Narzędzia cyfrowe i produkty rolnicze oparte na danych mogą skutecznie wspierać polityki krajowe i europejskie w zakresie ochrony klimatu i ograniczenia stosowania środków produkcji. Rolnictwo oparte na danych, wytwarzające produkty oparte na dużej ilości informacji wymagają dostarczenia danych kompletnych i dobrych jakościowo, a także narzędzi do ich efektywnego przetwarzania oraz prostych w obsłudze i intuicyjnych dla użytkownika. Konieczne jest zatem opracowanie metod efektywniejszego pozyskiwania danych o procesie wegetacji, stanie upraw i ich plonowaniu oraz o procesach zarządczych przedsiębiorstw rolnych, a także efektywnych narzędzi magazynowania i ich przetwarzania. Nowoczesne metody zaawansowanej analizy danych jak np. sztuczna inteligencja, wymagają opracowania skutecznych metod ich implementacji w systemach doradczych w rolnictwie.

Projekt pn. „Nowoczesne rozwiązania cyfrowe wspierające producentów rolnych w zakresie technologii i organizacji produkcji rolniczej i sadowniczej”  realizowany w ramach działania „Współpraca” przez Grupę Operacyjną EPI „MORO” jest odpowiedzią na te wyzwania, a w szczególności przyspieszy on adaptację technologii cyfrowych wśród rolników.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowatorskiego systemu monitorowania wzrostu oraz plonowania roślin w oparciu o dane klimatyczne, inteligentną platformę fenologiczną obrazowania cyfrowego oraz system informatyczny gromadzenia danych o plonowaniu roślin.

Działania podejmowane w ramach projektu obejmują 2 fazy:

  • Faza I obejmuje przeprowadzenie badań koncepcyjnych, wytworzenie prototypów i demonstracje polowe oraz laboratoryjne badania pilotażowe, które zrealizowane będą w pierwszym roku projektu.
  • Faza II to badania pilotażowe polowe oraz testowanie i walidacja opracowanych innowacyjnych rozwiązań, które przeprowadzone zostaną w drugim roku projektu.

 

W ramach projektu opracowane zostaną nowe produkty techniczno-informatyczne tj:

  • system informatyczny monitorowania wzrostu i plonowania roślin wraz z kartami elektronicznymi pola,
  • stacjonarna inteligenta stacja fenologiczna obrazowania cyfrowego,
  • aplikacja webowa oraz na urządzenia mobilne (Android i iOS) do wizualizacji produktów obrazowania cyfrowego.

Przewiduje się również opracowanie znacznie udoskonalanych technologii produkcji oparta na danych cyfrowych – nowy cyfrowy model agrobiznesu: porzeczki czarnej, pszenicy ozimej i kukurydzy zwyczajnej. Opracowana zostanie znacznie udoskonalona metoda organizacji kontaktów z klientami w oparciu o dane z obrazowania cyfrowego oraz wytworzone aplikacje webowe i mobilne, które będą zintegrowane z elektronicznymi kartami pola.

 

Dzięki zastosowaniu stacji fenologicznych w gospodarstwach możliwa będzie analiza danych historycznych o przebiegu wegetacji co pozwoli na planowanie kolejnych sezonów wegetacyjnych z uwzględnieniem zmieniających się z roku na rok parametrów klimatu. Rezultaty operacji w postaci systemu monitorowania roślin ich plonowania i gromadzenia danych o przebiegu zabiegów wpłyną na ograniczenie zużycia paliw przez maszyny w gospodarstwach, zmniejszając w ten sposób wielkość emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rezultaty projektu pozwolą na stworzenie nowej możliwości sprzedaży produktów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem małych gospodarstw. Rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać grunty rolne oraz zwiększyć rentowność i konkurencyjność z zachowaniem zasad uprawy przyjaznych dla klimatu i środowiska naturalnego.

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się z przedsiębiorcy o długoletnim doświadczeniu na rynku usług cyfrowych dla rolnictwa oraz w realizacji projektów rozwojowych i wdrożeniowych, firmy doradczej o renomowanej pozycji wśród jednostek rolniczego doradztwa publicznego, jednostki naukowej o dominującej pozycji w kraju w zakresie nauk rolniczych oraz jedenastu rolników reprezentujących trzy obszary produkcji roślinnej. Rolnicy wchodzący w skład konsorcjum MORO cechuje duże doświadczenie w reprezentowanych sektorach produkcji, zaangażowanie w organizacjach zrzeszających rolników oraz wysokie zainteresowanie wdrażaniem innowacji cyfrowych w produkcji roślinnej. Skład konsorcjum gwarantuje powstanie pomostów miedzy najnowszą wiedzą naukową, przedsiębiorcami rolnymi i doradztwem rolniczym o ponad regionalnej skali.

 

Dodatkowe informacje:

Czas realizacji projektu: 01.03.2023 r. – 31.12.2024 r.

Źródła finansowania projektu: ze środków prywatnych spółki lidera konsorcjum – 530 691,14 zł; ze środków EFRROW – 2 031 920,96 zł; z krajowych środków publicznych – 1 161 417,04 zł.

Całkowity budżet projektu: 3 724 029,14 zł.

Główna lokalizacja realizacji projektu (NUTS3): PL823 – rzeszowski.

Dodatkowa lokalizacja realizacji projektu (NUTS3): PL822 – przemyski; PL824 – tarnobrzeski; PL415 – M. Poznań; PL417 – leszczyński; PL418 – poznański.

Adres strony internetowej dotyczącej projektu: www.agro-moro-pl