Aktualności Działanie Współpraca

Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w sektorze rolno-spożywczym

Grupa Operacyjna EPI "AgroWe", realizuje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 projekt pn. "Innowacje marketingowe oraz organizacyjne w zakresie tworzenia automatycznych modeli procesów decyzyjnych, finansowych, organizacyjnych i transferu informacji". Celem projektu jest wytworzenie innowacji marketingowych oraz organizacyjnych w celu…
Działania SIR Działanie Współpraca

Szkolenia dot. działania „Współpraca” i tworzenia Grup Operacyjnych EPI – BRAK MIEJSC NA WARSZAWĘ i KATOWICE! Zapraszamy do SZCZECINA!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje bezpłatny cykl 3 szkoleń pn. „Partnerstwo dla rozwoju V”, którego celem jest merytoryczne przygotowanie potencjalnych beneficjentów działania „Współpraca”…
Działanie Współpraca

System nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma” – raport podsumowujący działania Grupy Operacyjnej EPI

W celu rozwoju branży drobiarskiej potrzebne są innowacyjne technologie, które pozwolą na uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości. W ten trend bez wątpienia wpisuje się system nadzorowanej produkcji “Bezpieczna Ferma”, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie surowca rzeźnego o podwyższonej jakości,…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacyjne rozwiązanie w rolnictwie precyzyjnym na przykładzie projektu TeleDis

W obecnych czasach technologie diametralnie zmieniają nasze życie, stały się nieodzownym elementem funkcjonowania. Czynnikiem sprzyjającym takim trendom jest olbrzymi postęp w zakresie transferu informacji oraz zdecydowane przyspieszenie prac nad zastosowaniem w praktyce sztucznych sieci neuronowych (SSN). Również w rolnictwie zachodzą…