Efektywniejsza współpraca na rzecz innowacji – zapoznaj się z najnowszym wydaniem magazynu Agrinnovation!

W Europejskiej sieci WPR innowacje, transfer wiedzy i podejście EIP-AGRI odgrywają kluczową rolę w dzieleniu się dobrymi praktykami oraz łączeniu osób oraz podmiotów z sektora rolniczego, leśnego i rozwoju obszarów wiejskich UE. Nowe wydanie magazynu Agrinnovation prezentuje szereg inspirujących przykładów projektów realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI w poszczególnych państwach członkowskich, wywiady oraz bieżące wiadomości z całej Europy.

Na stronie 5 magazynu opublikowana została wzmianka o rezultatach działań polskich Grup Operacyjnych EPI. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje ponad 365 Grup Operacyjnych EPI realizujących projekty badawczo-wdrożeniowe oraz ukierunkowanych na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności.  Liczba grup stale rośnie z uwagi na trwający proces podpisywania umów wsparcia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczo-wdrożeniowych, które będą realizowane w ramach VI naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020.

 

Do pobrania nr 9 magazynu Agrinnovation