Aktualności Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…
EIP-AGRI

Styczniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze ryżu - usługi ekosystemowe w systemie produkcji ryżu zapewniają…
tłumaczenia EPI-AGRI

Rolnictwo węglowe. Projekty

Niniejsze wydanie broszury zawiera przegląd europejskich inicjatyw w zakresie rolnictwa węglowego, finansowanych w ramach WPR na lata 2014-2020. Temat ten został omówiony przez grupę tematyczną ENRD ds. rolnictwa węglowego. Publikacja ma na celu zainspirowanie do tworzenia nowych projektów finansowanych w…
tłumaczenia EPI-AGRI

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do promowania zrównoważonego i produktywnego rolnictwa ekologicznego

Artykuł prasowy dotyczący narzędzi cyfrowych wspierających procesy zarządzania w uprawie winorośli. Dla portugalskiej firmy rolniczej uprawiającej ekologiczną winorośl cyfryzacja stała się kluczowa w procesach decyzyjnych. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma korzysta z cyfrowego zarządzania wszystkimi procesami…
EIP-AGRI

Grudniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy. W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Sieć tematyczna FOREST4EU poszerza zasięg rezultatów Grup Operacyjnych EIP-AGRI - „Grupy Operacyjne  opracowały wiele innowacji, które…