Hodowla mącznika młynarka w oparciu o cyfrowy model hodowli i sztuczną inteligencję

W Unii Europejskiej w ramach formalno-prawnego pojęcia tzw.: „Nowej żywności” dopuszczono już do spożywczego wykorzystania 3 gatunki owadów. Rada Unii Europejskiej wydała zgodę na dodanie larwy chrząszcza mącznika młynarka do katalogu „nowej żywności”. Decyzja Rady ta jest konsekwencją badań naukowych przeprowadzonych na jej zlecenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Współczesne rolnictwo musi charakteryzować się wysoką wydajnością produkcji połączoną z wysoką jakością uzyskiwanych produktów. Aby sprostać tym wymaganiom, coraz częściej wykorzystywane są zaawansowane metody analizy danych, w tym te wywodzące się z metod sztucznej inteligencji. Jednym z najpopularniejszych tego typu narzędzi są sztuczne sieci neuronowe (SSN). Znajdują szerokie zastosowanie w rozwiązywaniu różnych zadań klasyfikacyjnych i prognostycznych, od pewnego czasu także w szeroko pojętej dziedzinie rolnictwa.

Grupa Operacyjne EPI „Acheta” rozpoczęła w ramach działania „Współpraca” realizację projektu, którego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki innowacji w zakresie optymalizacji hodowli mącznika Młynarka  (Tenebrio molitor), dzięki zróżnicowanej hodowli z wykorzystaniem różnych składników pożywienia, ja również różnych warunków środowiskowych. Wykorzystany zostanie model cyfrowej hodowli owada w oparciu o wielowymiarowe/wielopoziomowe regresje oraz sztuczne sieci neuronowe.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania: 

  • Określenie wartości odżywczych możliwych do wykorzystania składników paszy w hodowlach realizowanych w warunkach rzeczywistych.
  • Stworzenie spektrum pasz o zróżnicowanym składzie tj. wartości odżywczej, zawierającym również ich skrajne warianty, które potrzebne są do stworzenia modelu cyfrowego.
  • Opracowanie dwóch modułów programowania: moduł do optymalizacji hodowli mącznika – system informatyczny wspierający hodowlę / zarządzanie hodowlą – tj. „jak optymalnie prowadzić hodowlę mącznika”; cyfrowy model Mącznika – oprogramowanie symulujące możliwy do uzyskania wynik hodowli (parametry larwy mącznika) przy posiadaniu określonych zasobów (pasza, temperatura, wilgotność).
  • Wyhodowanie larw Mącznika Młynarka o poziomie białka w suchej masie w przedziale 61,5-62% oraz poziomie kwasów we frakcji tłuszczowej Omega 3 – 0,5-0,7% i Omega 6 – 9,4-9,6%.

 

Czas realizacji projektu: 01.01.2023-31.12.2024

Źródła finansowania projektu: pomoc finansowa w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity budżet : 1 380 836,46 zł.

Główna lokalizacja realizacji projektu (NUTS3): Inowrocławski.

Dodatkowa lokalizacja realizacji operacji (NUTS3): miasto Poznań, Pilski, Koniński.

Strona internetowa projektu: www.acheta.com.pl

 

Hodowla owadów w Polsce w przyszłości może rozwinąć zupełnie nową formę działalności rolniczej co może dać szansę na przekwalifikowanie rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte afrykańskim pomorem świń (African Swine Fever – ASF) czy grypą ptaków (AI – Avian influenza). Stworzy to również możliwość powstawania nowych miejsc pracy, rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości oraz zwiększenia produkcji żywności i pasz. Dla społeczeństwa polskiego pojęcie entomofagii jest nowe i kontrowersyjne, ale w przyszłości może stać się odpowiedzią na problemy związane z żywieniem ludzi i zwierząt.