Aktualności EIP-AGRI

Wydłużony termin zgłoszeń do udziału w spotkaniu brokerskim Europejskiej Sieci WPR „Zaangażuj się w sieci doradcze programu Horyzont Europa”

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa Komisji Europejskiej i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wspierania Innowacji i Wymiany Wiedzy - EIP-AGRI organizuje spotkanie brokerskie Europejskiej Sieci WPR pn. "Zaangażuj się w sieci doradcze programu Horyzont Europa". Spotkanie odbędzie się w…
Aktualności EIP-AGRI

Inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii i nawozów – weź udział w seminarium sieci WPR UE w Porto

W odpowiedzi na skutki kryzysu klimatycznego, a ostatnio konsekwencje gospodarcze i zakłócenia w dostawach żywności spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 i rosyjską wojną na Ukrainie, ceny surowców i produktów rolnych wzrosły. Przyczynia się to do zwiększonej wrażliwości systemów żywnościowych i zagraża bezpieczeństwu…
Aktualności EIP-AGRI

Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich — zapraszamy na warsztaty EIP-AGRI!

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz  Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) organizują warsztaty EIP-AGRI pn. „Młodzi przedsiębiorcy motorem innowacji na obszarach wiejskich ”. Wydarzenie odbędzie się w Dublinie…
Aktualności EIP-AGRI

Działania EIP-AGRI związane ze zrównoważonym stosowaniem pestycydów

Zdrowie roślin ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa, środowiska, krajobrazu i bioróżnorodności. Utrzymanie zdrowia roślin musi zostać osiągnięte bez dalszego obciążania środowiska. Unikanie niebezpiecznych chemikaliów podczas zwalczania szkodników chroni środowisko, a także owady zapylające, naturalnych wrogów szkodników, organizmy pożyteczne oraz ludzi i zwierzęta…
Aktualności EIP-AGRI

Wrześniowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim. Biorąc pod uwagę nową propozycję UE mającą na celu ograniczenie stosowania pestycydów o…