Działanie Współpraca EIP-AGRI

Efektywniejsza współpraca na rzecz innowacji – zapoznaj się z najnowszym wydaniem magazynu Agrinnovation!

W Europejskiej sieci WPR innowacje, transfer wiedzy i podejście EIP-AGRI odgrywają kluczową rolę w dzieleniu się dobrymi praktykami oraz łączeniu osób oraz podmiotów z sektora rolniczego, leśnego i rozwoju obszarów wiejskich UE. Nowe wydanie magazynu Agrinnovation prezentuje szereg inspirujących przykładów…
Działanie Współpraca EIP-AGRI Szkolenia

Zgłoś się do udziału w wizytach krzyżowych pomiędzy Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego!

Zachęcamy do udziału w wizytach studyjnych (tzw. krzyżowych) pomiędzy wieloma Grupami Operacyjnymi EPI działającymi w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w różnych państwach członkowskich UE, organizowanymi przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI) oraz Instrument Wsparcia…
EIP-AGRI

Narzędzia cyfrowe do zarządzania składnikami odżywczymi – zapoznaj się z raportem końcowym Grupy Fokusowej EIP-AGRI

Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi składała się z 20 ekspertów, w tym naukowców, doradców, urzędników służby cywilnej, rolników i przedstawicieli przemysłu. Celem prac było omówienie dostępnych narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi, powodów, dla…
EIP-AGRI

Marcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.   W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Cyfryzacja uli - bułgarska Grupa Operacyjna przyczynia się do cyfrowej transformacji sektora pszczelarstwa ekologicznego, poprzez…
Aktualności EIP-AGRI

10 europejskich wydarzeń poświęconych innowacjom, wymianie wiedzy i EIP-AGRI, które odbędą się w pierwszej połowie 2023 r.

Od lutego do czerwca 2023 r. odbędą się 4 inspirujące wydarzenia networkingowe i 6 spotkań Grup Fokusowych poświęconych innowacjom, wymianie wiedzy i EIP-AGRI.   Podczas wszystkich wydarzeń związanych z nawiązywaniem kontaktów Instrument Wsparcia Wymiany Innowacji i Wiedzy | EIP-AGRI zaprasza…
EIP-AGRI

Innowacje w europejskim leśnictwie

W Unii Europejskiej blisko 182 milionów hektarów stanowią lasy i grunty zalesione, co stanowi 43% jej powierzchni lądowej. Europejskie lasy mogą korzystnie wypływać na  środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Odporne lasy utrzymują cenne usługi ekosystemowe i wspierają różnorodność biologiczną. Łagodzą skutki…