Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.

 

Bieżącym numer poświęcony jest tematyce nawozów i energii, a w nim m.in.:

 • Recykling odpadów ogrodniczych na podłoża i nawozy – sektory rolnictwa i ogrodnictwa wytwarzają dużo odpadów organicznych. Jednocześnie nawozy często pozyskiwane są ze źródeł nieodnawialnych lub nieprzyjaznych dla środowiska. W Holandii i Belgii dwie grupy operacyjne pracują w tym samym celu, aby przetwarzać odpady z produkcji ogrodniczej na substraty i nawozy.

 

 • Jednostka Wsparcia EIP-AGRI poszukuje ekspertów – w lipcu 2023 r. Jednostka Wsparcia Europejskiej Sieci ds. WPR na rzecz wymiany wiedzy i innowacji – EIP-AGRI ogłosi nowe zaproszenie do składania wniosków na ekspertów grup fokusowych. Jednostka Wsparcia będzie również poszukiwała ekspertów koordynujących prace dla tych grup fokusowych.

 

 • Biuletyn: W obliczu wzrostu cen nawozów i energii – w odpowiedzi na skutki kryzysu klimatycznego oraz konsekwencje gospodarcze i zakłócenia w dostawach żywności spowodowane wybuchem pandemii COVID-19 i wojną Rosji w Ukrainie, ceny środków produkcji rolnej i produktów rolnych znacznie wzrosły. Przyczynia się to do zwiększonej podatności systemów żywnościowych na zjawiska niepożądane i zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu w perspektywie długoterminowej.

 

 • Zapewnienie dostępności i przystępności cenowej nawozów – komunikat UE w sprawie nawozów z listopada 2022 r., w którym przedstawiono kilka najlepszych praktyk i sposobów na przyszłość, aby pomóc rolnikom zoptymalizować stosowanie nawozów i zmniejszyć zależność od nich przy jednoczesnym zabezpieczeniu plonowania. Obejmuje on działania mające na celu utrzymanie europejskiej zrównoważonej produkcji nawozów, optymalizację wykorzystania i zmniejszenie zależności od nawozów mineralnych.

 

 • Podcast Food for Europe walczy z kryzysem nawozowym – odcinek 22 serii podcastów DG AGRI „Food for Europe” rzuca światło na nawozy ze wszystkich stron: rolników, producentów i decydentów. Europejski komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawia przyczyny obecnego kryzysu i potencjalne przyszłe zagrożenia, a także proponuje rozwiązania krótkoterminowe.

 

 • Relacja z seminarium: Inteligentne rolnictwo o obiegu zamkniętym w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii i nawozów – ponad 100 uczestników wzięło udział w seminarium sieci WPR UE, które odbyło się w Porto w grudniu 2022 r. W kontekście wyższych kosztów energii i nawozów celem seminarium było znalezienie innowacyjnych rozwiązań dla odpornych systemów rolniczych i żywnościowych poprzez inteligentne podejście do gospodarki o obiegu zamkniętym..

 

 • Nowy film Agrichallenge na temat alternatywnego nawożenia – projekt ECOSEED zajmuje się optymalizacją mikrobiomu nasion w celu uzyskania fenotypów nawozowych dostosowanych do zmian klimatu. W ramach projektu opracowano mieszanki bioróżnorodnych nasion na pastwiska i działania na rzecz ich uprawy.

 

 • Grupy operacyjne ds. nawozów i energii – wiele grup operacyjnych w całej Europie pracuje nad tematami związanymi z nawozami i efektywnością energetyczną oraz rozwiązaniami dla alternatywnych nawozów i źródeł energii. Można je sprawdzić w bazie danych Grupy Operacyjnej EIP-AGRI. Możesz również dowiedzieć się więcej w wielu filmach prezentujących niektóre z projektów.

 

 • Młodzi przedsiębiorcy: motorem innowacji na obszarach wiejskich – sprawozdanie z warsztatów Europejskiej Sieci WPR, które odbyły się pod koniec 2022 r. przedstawia wypracowane przez uczestników wnioski, podkreślając innowacyjne praktyki wspierające młodą przedsiębiorczość i ekosystemy innowacji na obszarach wiejskich.

 

 • Optymalizacja zasobu składników odżywczych w rolnictwie – projekt NutriBudget w ramach programu „Horyzont Europa” ma na celu wspieranie zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa, aby sprostać wymaganiom optymalizacji plonów. Rozpoczęty we wrześniu 2022 r. projekt będzie dotyczył różnych agronomicznych działań mitygacyjnych oraz modelowania wpływu tych działań na środowisko.

 

 • Projekty Zielonego Ładu – aby wesprzeć realizację Europejskiego Zielonego Ładu, 73 projekty w zakresie badań naukowych i innowacji otrzymały finansowanie UE w celu przyspieszenia transformacji Europy do neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z nich jest Bio-FlexGen, którego celem jest opracowanie opłacalnej, solidnej i innowacyjnej zielonej elektrowni wytwarzającej energię elektryczną i ciepło z biomasy.

 

 • Narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w celu oszacowania dostępności azotu z roślin okrywowych – metoda MERCI jest prosta do wdrożenia i umożliwia doradcom i rolnikom konkretną ocenę możliwości i korzyści uprawy roślin okrywowych i zmniejszenie, w razie potrzeby, nawożenia roślin przeznaczonych do sprzedaży. Metoda pomaga oszacować uwalnianie N z resztek roślin okrywowych w pewnym okresie czasu, a także dostępność P, K, S i Mg.

 

 • Program „Horyzont Europa” oferuje finansowanie związane z optymalizacją zużycia nawozów i energii – zapoznaj się z zaproszeniem do składania wniosków w ramach prac Klastra 6 na 2024 r. w szczególności z sekcjami „czyste środowisko i zero zanieczyszczeń” oraz „grunt, ocean i woda na rzecz działań w dziedzinie klimatu”, aby uzyskać informacje na temat możliwości finansowania projektów wielopodmiotowych związanych z nawozami i optymalizacją energii. Przykłady zawierają: najlepsze dostępne techniki odzyskiwania lub recyklingu produktów nawozowych z surowców wtórnych oraz analizę zależności od energii kopalnej w rolnictwie w celu zwiększenia odporności na wahania cen środków produkcji.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate