Styczniowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze styczniowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

Innowacje i zrównoważony rozwój w sektorze ryżu – usługi ekosystemowe w systemie produkcji ryżu zapewniają wiele korzyści, bezpośrednio lub pośrednio, sąsiadującej społeczności. Włoska Grupa Operacyjna Riso Amico+ koncentruje się na ulepszaniu tych usług poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie innowacyjnych praktyk.

Zrównoważony model ponownego wykorzystania wody w gajach oliwnych – oliwki są podstawową uprawą w Andaluzji w Hiszpanii, ponad 50% nawadnianych gruntów rolnych w Andaluzji zajmują nawadniane gaje oliwne. Jednakże prognozy dotyczące zasobów wody do nawadniania ze względu na zmiany klimatyczne wykazują tendencję spadkową. Grupa Operacyjna REUTIVAR zajmuje się tym problemem.

Zgłoś swój udział w konferencji Europejskiej sieci WPR „Grupy operacyjne EIP-AGRI: Innowacje w praktyce”– wykorzystaj pozostałe tygodnie, aby złożyć wniosek o udział w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 6–8 maja 2024 r. w Estoril w Portugalii. Wydarzenie będzie okazją do uczczenia i zaprezentowania osiągnięć ponad 3 400 projektów Grupy Operacyjnej EIP-AGRI oraz wesprze przygotowanie i realizację przyszłych grup operacyjnych. Termin zgłoszeń upływa 8 lutego 2024 r.

Europejski konkurs dla Grup Operacyjnych (GO) – Czy Twój projekt GO demonstruje innowacyjne praktyki, rozwiązania, produkty lub procesy? Czy są one trwałe i możliwe do powielenia w innych częściach Europy lub innych sektorach? Jeśli tak – zgłoś się do europejskiego konkursu  „EIP-AGRI Innovation Awards”. Termin zgłoszeń do 8 lutego 2024 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 7 maja w ramach konferencji sieci UE WPR „Grupy operacyjne EIP-AGRI: Innowacje w praktyce”.

Baza danych projektów EIP-AGRI – na stronie internetowej Europejskiej Sieci WPR można teraz przeglądać nową bazę danych projektów EIP-AGRI. Szukaj przy użyciu różnych kryteriów, w tym źródła finansowania, słów kluczowych i innych. W bazie znajdują się obecnie projekty Grup Operacyjnych i Horyzont 2020 z poprzedniego okresu programowania oraz inne innowacyjne inicjatywy. Nowe projekty zostaną dodane wiosną 2024 r.

Zaproszenie do warsztatów sieci UE WPR „Innowacje kierowane przez kobiety na obszarach wiejskich” – kobiety odgrywają główną rolę w społeczeństwie obywatelskim i wzroście gospodarczym na obszarach wiejskich. Wiele kobiet stoi jednak przed licznymi wyzwaniami, w tym trudnościami w dostępie do rynku pracy. Warsztaty Europejskiej Sieci WPR, które odbędą się w dniach 17–18 kwietnia 2024 r., mają na celu wspieranie przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich. Zaproszenie do wyrażenia chęci udziału w warsztatach, zostanie wkrótce opublikowane.

Wydarzenie inaugurujące platformę EU-FarmBook w dniu 8 lutego 2024 r .- platforma EU-FarmBook jest gotowa na gromadzenie praktycznych materiałów pochodzących z projektów finansowanych przez UE. Projekty „Horyzont” oraz decydenci są zaproszeni do wzięcia udziału w wydarzeniu online w dniu inauguracji – 8 lutego. Wydarzenie to umożliwi wgląd w platformę, zaprezentowanie korzyści wynikających z rozpowszechniania projektu i zapowiedź nadchodzących funkcji.

Bezprzewodowa obroża zasilana energią kinetyczną krowy – Uniwersytet w Tampere (Finlandia) prowadzi projekt badań stosowanych dotyczący precyzyjnej hodowli zwierząt gospodarskich, finansowany przez Business Finland. Naukowcy stworzyli eksperymentalną obrożę do pomiaru temperatury krowy, która może bezprzewodowo przesyłać dane. Urządzenie zasilane jest wyłącznie energią kinetyczną krowy – energia ta pobierana jest z ruchu zwierzęcia podczas opasu.

Współtworzenie zrównoważonych i konkurencyjnych łańcuchów wartości dla owoców i warzyw – CO-FRESH, działanie innowacyjne w ramach programu „Horyzont 2020”, dobiega końca. Celem projektu było przeprojektowanie i pilotaż innowacyjnych podejść systemowych do łańcuchów wartości rolno-spożywczej oraz zwiększenie skali tych innowacji na poziomie europejskim. Poznaj niektóre z jego wyników, które obejmują wdrożenie innowacji technologicznych i nie technologicznych w siedmiu pilotażowych łańcuchach wartości dla owoców i warzyw.

Platforma AKIS Portugalia – platforma AKIS Portugal, koordynowana przez Krajową Sieć WPR, to narzędzie służące do transferu wiedzy i innowacji w Portugalii. Koncentrując się na rolnikach, angażuje wszystkich, którzy wytwarzają i wykorzystują wiedzę, wspierając budowanie społeczności w sektorze rolnym.

Wystawa internetowa i objazdowa poświęcona hiszpańskim Grupom Operacyjnym – Hiszpańskie Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności w ramach hiszpańskich grup operacyjnych przygotowało objazdową wystawę, aby wspierać rozpowszechnianie ich wyników podczas różnych wydarzeń. Pokazuje podstawowe informacje na temat każdego projektu. Wirtualni odwiedzający mogą znaleźć filmy i materiały do ​​pobrania.

Warsztaty sieci UE WPR „Krajowe sieci na rzecz innowacji” – jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podobnych inicjatywach, zapoznaj się z materiałami z 1. warsztatów sieci UE WPR „Krajowe sieci na rzecz innowacji”. Wydarzenie zgromadziło krajowe sieci WPR i inne organy, aby podzielić się różnymi podejściami i narzędziami do tworzenia sieci kontaktów w celu wspierania dobrze funkcjonującego systemu wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa (AKIS).

Znajomość i zwiększanie różnorodności biologicznej gleby – zdrowe gleby spełniają szereg istotnych funkcji wykraczających poza produkcję żywności, paliwa i błonnika. Zdrowe gleby sprawiają, że rośliny pobierają więcej składników odżywczych, zapewniając w ten sposób produkcję zdrowej i bogatej w składniki odżywcze żywności. Obejrzyj film przygotowany przez Grupę Operacyjną w Irlandii pracującą nad poszerzaniem wiedzy na temat różnorodności biologicznej gleby.

Sieci doradcze „Horyzont Europa”– sieci doradcze to projekty wielopodmiotowe, które łączą doradców z całej UE, aby pomóc im być na bieżąco z najnowocześniejszą wiedzą i dzielić się doświadczeniami na temat sposobów stawiania czoła wyzwaniom i wykorzystywania szans dla gospodarstw rolnych, lasów i obszarów wiejskich. W programie „Horyzont Europa 2024” wezwano obecne możliwości rozwoju sieci doradczych w zakresie leśnictwa i zrównoważonych systemów hodowli . Termin upływa 28 lutego

 


Pobierz newsletter