Listopadowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci ds. WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


Bieżący numer jest w szczególności przeznaczony tematyce drzew oliwnych i oliwie, z uwagi na przypadający 26 listopada Światowy Dzień Drzewa Oliwnego. W numerze poruszono m.in. następujące informacje:

Gospodarstwo społeczne „łączące ludzi” we Włoszech – Agricoltura Capodarco to spółdzielnia socjalna położona na obrzeżach Rzymu, która zatrudnia osoby niepełnosprawne i osoby wykluczone społecznie, a jej myślą przewodnią jest „Łączenie ludzi”. Wielofunkcyjna spółdzielnia prowadzi m.in. dwa gospodarstwa ekologiczne, dwie restauracje, produkuje wino i inne produkty, prowadzi programy edukacyjne oraz wiele innych działań.

Założenie spółdzielni zajmującej się produkcją oliwek na Malcie – pod koniec 2022 r. grupa uczestników z sektora oliwek połączyła siły, aby utworzyć spółdzielnię na Malcie. Celem było połączenie działań plantatorów oliwek, zyskanie szerszego uznania dla maltańskiej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, ustanowienie nowych standardów jakości oraz poprawa warunków ekonomicznych plantatorów.

26 listopada: Światowy Dzień Drzewa Oliwnego UNESCO – Dyrektor Generalny UNESCO podkreślił: „Drzewo oliwne to drzewo uniwersalne, które towarzyszy ludzkości od tysięcy lat. Jest to jednak dziedzictwo kruche, szczególnie zagrożone konsekwencjami globalnego ocieplenia i utratą różnorodności biologicznej”. Celem Światowego Dnia Drzewa Oliwnego jest zachęcenie do ochrony drzewa oliwnego i wartości, które ono reprezentuje.

Grupa fokusowa EIP-AGRI ds. szkodników i chorób drzew oliwnych – dostępne są wyniki prac grupy fokusowej EIP-AGRI pn. „Szkodniki i choroby drzewa oliwnego”. Plantatorzy, doradcy rolni, naukowcy i inni eksperci współpracowali ze sobą, starając się zwiększyć zrównoważoną produkcję oliwek, biorąc pod uwagę ryzyko związane ze szkodnikami i chorobami. Raport zawiera arkusze danych podsumowujące różne podejścia do zrównoważonego zarządzania.

Projekt „Oliwki dla życia” łączy rolnictwo i różnorodność biologiczną – w ramach projektu LIFE opracowano innowacyjny model uprawy oliwek związany z przywracaniem różnorodności biologicznej. W ramach projektu zaprojektowano i certyfikowano gaje oliwne przyjazne dla bioróżnorodności. W ciągu trzech lat liczba gatunków ptaków, mrówek, pszczół i roślin w zaangażowanych gospodarstwach wzrosła od 7% do 12%.

Zaproszenie do udziału w seminarium sieci UE WPR dotyczącego umiejętności i uczenia się przez całe życie – wydarzenie organizowane 21–22 lutego 2024 r. w Wiedniu. Podnoszenie poziomu obecnych umiejętności i rozwijanie nowych jest kluczowym rezultatem dobrze funkcjonującego Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS).

Warsztaty sieci UE WPR na temat gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym – warsztaty na temat gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym odbędą się 12-13 marca 2024 r. Głównym celem jest zgromadzenie podmiotów zajmujących się innowacjami oraz wymiana innowacyjnych podejść i praktyk, upowszechniania i wymiany wiedzy na temat ponownego wykorzystania i recyklingu wody w produkcji rolnej.

Innowacyjne systemy wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych – SafeHabitus to wielopodmiotowy projekt w ramach programu „Horyzont Europa”, którego celem jest wzmocnienie innowacyjnych systemów wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych oraz wspieranie przejścia UE na zrównoważony rozwój społeczny w rolnictwie.

Gleby zasolone: ​​strategie polowe dotyczące zapobiegania, łagodzenia i adaptacji – artykuł przedstawiający przegląd aktualnej wiedzy, strategii naukowych i powiązanych studiów przypadków w zakresie zapobiegania, łagodzenia i adaptacji do akumulacji soli w glebie w warunkach polowych.

Zwiększanie odporności europejskiego sektora leśnego – RESONATE to projekt w ramach programu „Horyzont 2020”, mający na celu zwiększenie odporności europejskiego sektora leśnego, podniesienie świadomości na temat odporności lasów oraz pokazanie przykładów najlepszych praktyk i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań wszystkim zainteresowanym stronom. Posłuchaj ich najnowszego podcastu i weź udział w badaniu na temat działaniom adaptacyjnych przeciwdziałających zmianom klimatycznym.

Dostępny bez opłat portal internetowy oferujący lokalne wskaźniki agroklimatyczne  – CANARI to bezpłatny portal internetowy dla osób pracujących w rolnictwie, który oblicza lokalne wskaźniki agroklimatyczne na podstawie prognoz i danych klimatycznych. Jest to narzędzie pomagające uwzględniać zmiany klimatyczne w podejmowaniu decyzji. Wskaźniki uwzględniają potrzeby różnych sektorów rolnictwa, a portal internetowy jest dostępny w pięciu językach.

Grupa fokusowa ds. polityki FOREST4EU: Poszukiwani eksperci – w ramach projektu FOREST4EU tworzone są trzy grupy fokusowe dotyczące polityki, związanej z poprawą warunków ramowych dla innowacji w leśnictwie i agroleśnictwie oraz zwiększenie wykorzystanie modelu grup operacyjnych. Termin składania aplikacji upływa 1 grudnia 2023 r.

Transformacja systemów rolno-spożywczych – wydarzenie organizowane w Brukseli  przez TP Organics, połączone z konferencją Food 2030 i Europejskimi Dniami Rolno-Spożywczymi . Wydarzenie ma na celu pokazanie, dlaczego potrzebne jest większe finansowanie badań naukowych i innowacji agroekologicznych zarówno w Europie, jak i w Afryce, oraz zapewnienie wkładu w program prac „Horyzont Europa” na lata 2025–27 (klaster 6 i misja glebowa). Rejestracja jest już otwarta.


Pobierz listopadowe wydanie biuletynu i poznaj szczegóły: 

Biuletyn w oryginalnej wersji językowej

Biuletyn – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate