Zostań ekspertem koordynującym Grupy Fokusowe i wydarzenia EIP-AGRI!

Jednostka Wsparcia EIP-AGRI poszukuje ekspertów koordynujących dla grup fokusowych sieci WPR UE oraz ekspertów koordynujących i głównych moderatorów dla szeregu warsztatów i seminariów. 

 

Tematy

Tematy działań dla ekspertów koordynujących i głównych moderatorów obejmują szeroki zakres zagadnień związanych z wydajnością i zrównoważonym rozwojem rolnictwa oraz obszarami wiejskimi UE. W szczególności tematy przewidziane na działania w latach 2023-2024 obejmują:

 

Trzy nowe grupy fokusowe:

  • Rolnictwo regeneratywne dla zdrowia gleby
  • Rośliny towarzyszące, w tym Milpa i rośliny wysokobiałkowe
  • Konkurencyjne i odporne obszary górskie

 

Wydarzenia networkingowe (warsztaty, seminaria)

  • Warsztaty na temat odwracania spadku liczebności zapylaczy
  • Warsztaty na temat gospodarki wodnej w obiegu zamkniętym
  • Seminarium na temat umiejętności i uczenia się przez całe życie dla podmiotów działających w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich
  • Warsztaty na temat kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich: pobudzanie innowacji
  • Warsztaty na temat krajowych sieci na rzecz innowacji

 

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie CV Europass.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 lipca 2023 r. o godz. 23:59 czasu brukselskiego.

Należy pamiętać, że do każdego tematu należy zgłosić się osobno. Osoby, które zgłosiły się do zaproszenia dla ekspertów opublikowanego w 2022 r., będą musiały zgłosić się ponownie, aby mieć pewność, że ich CV zostanie wzięte pod uwagę. Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone tylko w przypadku grup fokusowych sieci WPR UE i wydarzeń, które odbędą się między lipcem 2023 r. a lipcem 2024 r. W razie potrzeby możesz zostać poproszony o dostarczenie dalszych informacji przez Jednostkę Wsparcia, ale nie ma gwarancji, że skontaktujemy się z Tobą. Ostateczny wybór ekspertów koordynujących i głównych moderatorów nie będzie ograniczony do listy wynikającej z niniejszego zaproszenia.

 

Kandydaci na ekspertów koordynujących grupy fokusowe są również proszeni o zgłoszenie się do zaproszenia dla ekspertów odpowiedniej grupy fokusowej, które zostanie opublikowane 6 lipca 2023 r. Tekst zaproszenia zostanie opublikowany tutaj.

 

Więcej informacji – otwórz