Zostań ekspertem nowych grup fokusowych Europejskiej Sieci WPR!

Europejska Sieć ds. WPR ogłosiła nabór ekspertów do 3 nowych grup fokusowych.

Rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy i inne osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w jednym z poniższych tematów, proszone są o złożenie wniosku do dnia 11 września 2023 r. do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego (czasu obowiązującego w Brukseli).

  • Grupa Fokusowa 50: Rolnictwo regeneratywne dla zdrowia gleby
    • W jaki sposób praktyki rolnictwa regeneratywnego mogą pomóc rolnikom w odbudowie, ochronie i poprawie zdrowia oraz produktywności gleby?
  • Grupa fokusowa 51: Uprawy towarzyszące, w tym Milpa i rośliny wysokobiałkowe
    • Jak zintegrować uprawy towarzyszące z istniejącymi systemami upraw w krajobrazach rolniczych, aby zwiększyć odporność gospodarstw oraz efektywnie wykorzystać zasoby naturalne, jednocześnie zmniejszając zależność od nakładów zewnętrznych?
  • Grupa fokusowa 52: Konkurencyjne i odporne obszary górskie
    • Jakie innowacyjne rozwiązania związane z rolnictwem, leśnictwem i biogospodarką mogą sprzyjać konkurencyjności oraz odporności społeczno-gospodarczej i środowiskowej obszarów górskich i ich społeczności?

Więcej informacji w zakresie ww. tematów oraz wniosku rekrutacyjnego udostępnione są w zaproszeniu.

Pełna treść zaproszenia