tłumaczenia EPI-AGRI

Rolnictwo węglowe. Projekty

Niniejsze wydanie broszury zawiera przegląd europejskich inicjatyw w zakresie rolnictwa węglowego, finansowanych w ramach WPR na lata 2014-2020. Temat ten został omówiony przez grupę tematyczną ENRD ds. rolnictwa węglowego. Publikacja ma na celu zainspirowanie do tworzenia nowych projektów finansowanych w…
tłumaczenia EPI-AGRI

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do promowania zrównoważonego i produktywnego rolnictwa ekologicznego

Artykuł prasowy dotyczący narzędzi cyfrowych wspierających procesy zarządzania w uprawie winorośli. Dla portugalskiej firmy rolniczej uprawiającej ekologiczną winorośl cyfryzacja stała się kluczowa w procesach decyzyjnych. Aby osiągnąć wyznaczone cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, firma korzysta z cyfrowego zarządzania wszystkimi procesami…
tłumaczenia EPI-AGRI

Raport końcowy – Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi

Grupa Fokusowa EIP-AGRI ds. narzędzi cyfrowych do zrównoważonego zarządzania składnikami odżywczymi składała się z 20 ekspertów, w tym naukowców, doradców, urzędników służby cywilnej, rolników i przedstawicieli przemysłu. Celem prac było omówienie dostępnych narzędzi cyfrowych do zarządzania składnikami odżywczymi, powodów, dla…