Aktualności Działanie Współpraca

Lista rankingowa projektów wybranych do finansowania w ramach działania “Współpraca” – Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 29 marca – 12 maja 2021 r. przeprowadziła nabór  wniosków o  przyznanie  pomocy finansowej w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie operacji Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej. Kolejność przysługiwania pomocy finansowej…
Aktualności Działania SIR

Dołącz do BioTech 2.0!

Zapraszamy do udziału w konferencji i warsztatach BioTech 2.0, które odbędą się w dniach 10-12 września 2021. BioTech 2.0. to spotkanie profesjonalistów branży żywności wysokiej jakości,  w tematyce nowoczesnych procesów produkcji stosowanych we współczesnym rolnictwie. Nowinki technologiczne oraz naukowe wykorzystywane…
Aktualności Działanie Współpraca

Krótki Łańcuch Żywności – pilotaż w Toruniu

Uprzejmie informujemy, iż Grupa Operacyjne EPI "Naszelokalne.pl" rozpoczęła realizację projektu w ramach działania "Współpraca" pn. "Krótki Łańcuch Żywności - pilotaż w Toruniu". Celem głównym działań Grupy Operacyjnej "Naszelokalne.pl" jest zbudowanie komplementarnego modelu krótkiego łańcucha dostawi i przetestowanie jego założeń w…
Aktualności Działania SIR

Jak ograniczyć emisję gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego? Weź udział w konferencji!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencje pt. „Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego”, organizowanej w ramach operacji własnej SIR pt. „Nowoczesne systemy produkcji rolniczej ograniczające zanieczyszczenia środowiska”. Celem konferencji jest zapoznanie uczestników konferencji z raportem emisji gazów cieplarnianych pochodzenia rolniczego,…
Aktualności Działania SIR

Zaproszenie na szkolenie online “Agroleśnictwo, opłacalność ekonomiczna i ekologiczna”

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR w Brwinowie, O/Poznań zaprasza w dniu 17.08.2021r. o godz. 10:00 na szkolenie-webinarium nt.: „Agroleśnictwo - opłacalność ekonomiczna i ekologiczna upraw agroleśnych”. Szkolenie będzie realizowane na platformie ClickMeeting. Szkolenie jest realizowane w ramach operacji własnych SIR. Szkolenie skierowane jest…
Aktualności Działania SIR

Innowacje na Mazowszu – cykl filmów

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, realizując projekt poszerzenia współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy partnerami systemu Wiedzy i Innowacji w rolnictwie opracowuje w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich cykl filmów pn.  „Łączy nas wieś…