Aktualności Działanie Współpraca

Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu

Grupa Operacyjna EPI "Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu" realizując projekt w ramach działania "Współpraca" projektuje, bada i będzie upowszechniać wdrażanie innowacyjnej technologii produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i…
Aktualności EIP-AGRI

AKIS w centrum uwagi EIP-AGRI

Wiedza i innowacje odgrywają kluczową rolę, aby pomóc rolnikom, leśnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom. Aby zapewnić łączność odpowiednich osób i wymianę wiedzy między wszystkimi, którzy ją wykorzystują i wytwarzają w całej UE potrzebne są…
Aktualności Działanie Współpraca

Współpraca to nie tylko działanie

W dzisiejszych czasach współpraca jako jedna z kompetencji emocjonalnych, stała się kluczową umiejętnością pracy w grupie oraz efektywnego współdziałania z innymi. W społeczności lokalnej budowanie współpracy to proces, który wymaga wysiłku i chęci, jednakże w efekcie przynosi pozytywne korzyści każdej…
Aktualności EIP-AGRI

Grudniowy newsletter EIP-AGRI już dostępny! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z grudniowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim. W bieżącym numerze m.in. następujące informacje: Zapobieganie marnowaniu wody dzięki technologiom bezprzewodowym –…