Aktualności Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…
Aktualności

Etyka doradcy rolnego i brokera innowacji

Broker innowacji jest rozwiązaniem proponowanym przez Unię Europejską jako jedna z rekomendowanych metod wprowadzania innowacji w rolnictwie [Wiatrak 2016]. Działania brokerskie były do tej pory kojarzone głównie z sektorem handlowo-usługowym oraz jednostkami naukowymi i uczelniami, gdzie utworzono odpowiednie komórki zajmujące…