Aktualności Działanie Współpraca

Rodzime konie – innowacyjne metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów

Powołane Konsorcjum "Rodzime konie- innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej" działa jako grupa operacyjna EPI. Grupa operacyjna w działaniu „Współpraca” zajmuje się prowadzeniem projektów, które dążą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji…
Aktualności Działania SIR

Broszura „Usługi cyfrowe wspomagające transfer wiedzy i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie”

Rolnictwo precyzyjne jest sposobem na uzyskanie wyższych plonów o polepszonej jakości, ograniczenie kosztów produkcji i nakładów pracy oraz równie ważne - ograniczenie skażenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych. Rolnictwem precyzyjnym określamy nie tylko gospodarowanie wspierane technologią komputerową ale też znajomość…
Aktualności EIP-AGRI

Wspieranie przepływu innowacji i wiedzy w Europie poprzez Systemy Wiedzy i Informacji Rolniczej (AKIS)

Lepsze przepływy wiedzy przynoszą korzyści rolnictwu, leśnictwu i społecznościom wiejskim, ale także systemom żywnościowym i nieżywnościowym, różnorodności biologicznej, środowisku, klimatowi i konsumentom. Efektywne Systemy Wiedzy i Innowacji Rolniczej ułatwiają innowacje i wymianę wiedzy między doradcami, rolnikami i leśnikami, naukowcami, sieciami…
Aktualności

Spotkanie Smart Cafe: „Inteligentne innowacje w lokalnej transformacji energetycznej – potencjalne wdrożenie technologii blockchain”

Stanz im Mürztal został wybrany jako jedna ze społeczności europejskich do udziału w projekcie Smart Rural 21 oraz do otrzymania dodatkowego wsparcia eksperckiego w celu „pełnego wdrożenia strategii inteligentnej wioski”. Zakres projektu obejmował zdefiniowanie roli technologii blockchain do wykorzystania zasobów…
Aktualności Działanie Współpraca

Innowacyjne Technologie Rolnicze

Zachęcamy do zapoznania się z projektem realizowanym w ramach działania "Współpraca" przez Grupę Operacyjną EPI "Innowacyjne Technologie Rolnicze", którego celem jest opracowanie udoskonalonej technologii produkcji nasion soi, grochu i bobiku poprzez usprawnienie procesu biologicznej redukcji azotu atmosferycznego, w wyniku stosowania…