Pasaportyzacja polskiej żywności. Twoje zdanie ma znaczenie – wypełnij ankietę!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sukcesywnie realizuje poszczególne etapy projektu pilotażowego Paszportyzacja polskiej żywności. Jednym z nich jest zbadanie nawyków zakupowych konsumentów, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań co do zakresu informacji oraz ich prezentacji o produktach w przyszłym „paszporcie”.  Zachęcamy do udziału w pracach i wypełnienia anonimowej ankiety.

 

W ramach realizacji pilotażu projektu Paszportyzacja polskiej żywności prowadzone są prace zmierzające do budowy ogólnokrajowego systemu informatycznego, zasilanego wiarygodnymi informacjami o pochodzeniu, metodach, a także warunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin. Ma to umożliwić prześledzenie łańcucha produkcyjnego i zweryfikować autentyczność polskich produktów rolno-żywnościowych. Wygenerowany z systemu dokument, nazwany „paszportem”, będzie informował zainteresowanych o tym kto, w jaki sposób i w jakich okolicznościach wyprodukował żywność oferowaną w sklepach. Dzięki temu konsumenci uzyskają dostęp do wiarygodnych, rzetelnych i niepodrabialnych informacji o produktach żywnościowych, co w znacznym stopniu ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych.

 

Wypełnij ankietę – otwórz

Ankieta jest anonimowa a czas jej wypełnienia to około 10 minut. Odpowiedzi posłużą wyłącznie do celów badawczych. Dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie.

 

Paszportyzacja polskiej żywności to projekt wchodzący w skład portfela projektów strategicznych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prace nad projektem zostały zainicjowane przez organizacje i związki branżowe reprezentujące rynek wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka.

Realizacja pilotażu została powierzona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowy Instytut Badawczy, na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów wydanej w oparciu o art. 10c Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów. W efekcie 16 grudnia 2021 r. pomiędzy KOWR a NASK-PIB została zawarta umowa, której przedmiotem jest uregulowanie zasad realizacji i finansowania projektowego pilotażowego.

 

Więcej informacji na temat projektu – otwórz

 

Źródło: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa