Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekty SIR – IV kwartał [kliknij tutaj]

Czwarty kwartał 2023 roku to szereg działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci. W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim na wsparciu realizacji celów SIR, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej. Realizowane projekty wspierały m.in.  rozwój pszczelarstwa, optymalizację zarządzania zasobami wody w partnerstwach wielopodmiotowych, skracanie łańcucha dostaw żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. W tym okresie zorganizowano również wiele wydarzeń upowszechniających cele i rezultaty projektów realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI w ramach  działania „Współpraca”. 

To tylko niektóre z zakresów tematycznych poruszanych w projektach zrealizowanych w IV kwartale 2023 r. Więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej znajdziecie Państwo w niniejszym zestawieniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy.