O innowacjach na 30-leciu Litewskiego Doradztwa Rolniczego!

W dniu 25 Maja 2023 roku w Kiejdanach pod Kownem odbyła się Konferencja z okazji Jubileuszu 30-lecia Litewskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa Litwy, jednostek naukowych, doradztwa, zrzeszenia rolników oraz przedsiębiorcy.

Polskie służby doradztwa rolniczego reprezentował dr Aleksander Bomberski, kierownik Działu Innowacji w Rolnictwie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia Sauliusa Cironka Dyrektora Litewskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił historie funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem zachodzących na przestrzeni lat zmian oraz planów na przyszłość.

Kolejnym prelegentem był Viktoras Panckietis przewodniczący Komisji ds. Obszarów Wiejskich Litewskiego Ministerstwa Rolnictwa. Przewodniczący przedstawił zmiany regulacyjne dotyczące innowacji w rolnictwie litewskim oraz zmiany jakie czeka rolnictwo w najbliższej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej. Następnie koncepcje wdrażania AKIS oraz zwiększania możliwości tworzenia i wdrażania innowacji na Litwie przedstawił prof. Astrid Miceikien – kierownik nowo powołanego klastra ds. obsługi AKIS. Przed przerwą prezentację na temat roli nauki w tworzeniu systemu AKIS na Litwie przedstawiła dr Vita Tilvikiene – zastępca dyrektora Litewskiego Centrum Badań Rolnictwa i Leśnictwa.

Po przerwie swoje prezentacje nt. doświadczeń z wdrażania AKIS prezentowali przedstawiciele Estońskich i Łotewskich służb doradczych – Hanna Tamsalu oraz Edgars Linde. Aleksander Bomberski z Centrum Doradztwa Rolniczego przedstawił pierwsze efekty wdrażania AKIS przez polski system doradztwa rolniczego, realizację zadań sieci SIR wspierającej AKIS oraz tworzenie Grup Operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli brokerów innowacji.

Ostatnim punktem konferencji była debata z udziałem prelegentów, w której uczestniczył dr Aleksander Bomberski z CDR w Brwinowie. Debata była poświęcona głównie tematyce przyszłości rolnictwa europejskiego, wyzwań stojących przed rolnictwem w najbliższym czasie, roli doradztwa w zmieniającym się sektorze rolno-spożywczym oraz sylwetki współczesnego rolnika. Prelegenci i paneliści zgodzili się co do tego, że rola bezstronnego, profesjonalnego doradcy rolniczego pozostanie istotna w przyszłości. Rolnicy będą potrzebować konkretnych i sprawdzonych informacji, wiedzy o ekonomicznych korzyściach z innowacji. Eksperci zgodnie stwierdzili, iż dla rolników największym wyzwaniem będzie sprostanie wymaganiom europejskiego zielonego ładu. Doradztwo czekają natomiast wyzwania wynikające z rozwoju sztucznej inteligencji, która zdaniem ekspertów uzupełni ale nie zastąpi tradycyjnych usług doradczych ze względu na istotę praktycznych pokazów i wyjazdów studyjnych, które dla rolników są najbardziej wartościowym źródłem wiedzy.

Po konferencji nastąpiło uroczyste zasadzenie drzew na terenie kampusu Litewskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników.

Uczestnictwo w jubileuszowej konferencji naszych sąsiadów z Litwy było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z wdrażania systemu AKIS w krajach bałtyckich oraz zacieśnienia współpracy doradczej i projektowej.