Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku pozwolił na realizację  wielu interesujących projektów, ale przede wszystkim odpowiadającym na obecne potrzeby rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, przez wszystkie jednostki tworzące struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym okresie, działania…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Targi innowacji rolniczych w Finlandii

Fińska Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza innowatorów, Grupy Operacyjne EPI, start-upy i przedstawicieli innowacyjnych projektów do udziału Targach Innovaatiotori, aby pokazać, co dzieje się aktualnie w dziedzinie badań i rozwoju w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.  Innovaatiotori to wspólna przestrzeń wystawiennicza innowatorów na…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dni informacyjne klastra 6 Horyzontu Europa

W  dniu 17 października otwarte zostaną konkursy Klastra 6 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko programu Horyzont Europa. W związku z powyższym, zachęcamy do udziału w  kolejnej edycji dni informacyjnych Klastra 6 Horyzontu Europa, które odbędą się dniach 27 i 28 września 2023 r. w…