Aktualności Działanie Współpraca

Zdrowy Drób – innowacyjne metody produkcji drobiu

Grupa Operacyjna EPI "Zdrowy Drób-innowacyjne metody produkcji drobiu" realizując projekt w ramach działania "Współpraca" projektuje, bada i będzie upowszechniać wdrażanie innowacyjnej technologii produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków. Sukces projektu będzie umożliwiał zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Dołącz do dyskusji na temat obszarów wiejskich UE!

Komisja Europejska zachęca zainteresowanych do udziału w pracach nad projektem Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Włączyć się w proces projektowania i wdrażania Paktu dla Obszarów Wiejskich UE można poprzez wypełnienie kwestionariusza online, zamieszczonego na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact. Zgłoszenia będą…
Aktualności EIP-AGRI

AKIS w centrum uwagi EIP-AGRI

Wiedza i innowacje odgrywają kluczową rolę, aby pomóc rolnikom, leśnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom. Aby zapewnić łączność odpowiednich osób i wymianę wiedzy między wszystkimi, którzy ją wykorzystują i wytwarzają w całej UE potrzebne są…