EIP-AGRI

Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.   W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje: Zrównoważone strategie zastępowania środków ochrony…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Partnerstwa na Horyzoncie – Biogospodarka

Jak rozwinąć międzynarodowy, innowacyjny projekt badawczy w partnerstwach Horyzontu Europa w obszarze klastra 6: żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko? Poznaj możliwości aktywnego udziału Twojej organizacji w partnerstwie Circular Bio-Based Europe.   Zachęcamy do udziału w kolejnym wydarzeniu z cyklu…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Spotkanie brokerskie „Nauki społeczne i humanistyczne w Klastrze 6 – Żywność, Biogospodarka, Zasoby Naturalne, Rolnictwo i Środowisko”

W dniach 15-16 czerwca 2022 zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu (on-line) omawiającym współpracę w wybranych obszarach tematycznych klastra 6 w Programie Horyzont Europa z ekspertami nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w okresie najbliższych dwóch lat. Podczas wydarzenia eksperci przedstawią najnowsze…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek!

Komisja Europejska ogłosiła konkurs "Nagroda UE dla Kobiet Innowatorek", który jest skierowany do kobiet - przedsiębiorców stojących za przełomowymi innowacjami. W ten sposób UE stara się zwiększać świadomość potrzeby większej liczby kobiet-innowatorów i tworzyć wzory do naśladowania dla kobiet i…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Rolnictwo przyszłości i teledetekcja – webinarium

Jak zoptymalizować koszty upraw i nie stracić na Zielonym Ładzie? Poznaj korzyści z wdrożeń usług teledetekcyjnych dla precyzyjnego rolnictwa.   Zachęcamy do udziału w webinarium pn. "Rolnictwo przyszłości i teledetekcja" organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa. Obecnie rolnictwo stoi przed…
Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w I kwartale 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w I kwartale 2022 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…