Dni informacyjne klastra 6 Horyzontu Europa

W  dniu 17 października otwarte zostaną konkursy Klastra 6 Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko programu Horyzont Europa.

W związku z powyższym, zachęcamy do udziału w  kolejnej edycji dni informacyjnych Klastra 6 Horyzontu Europa, które odbędą się dniach 27 i 28 września 2023 r. w centrum konferencyjnym Charlemagne w Brukseli oraz on-line.

Organizatorzy zapewniają, że uczestnicy, zarówno obecni on-line jak i na miejscu będą mieli możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach związanych z dniami informacyjnymi.

Podczas wydarzenia:

  • poznasz tematy konkursoweklastra 6 na rok 2024;
  • otrzymasz wskazówki w zakresie przygotowania i składania wniosków grantowych;
  • zapoznasz się z procesem walidacji podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;
  • zadasz pytania związane z aplikowaniem o granty i otrzymać odpowiedzi bezpośrednio od ekspertów;
  • poznasz potencjalnych partnerów do konsorcjum projektowego.

Szczegółowy program i praktyczne informacje udostępnione zostaną na stronie Info-Days.

Rejestracja na wydarzenie

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 26 września 2023 w Brukseli, w formule wyłącznie stacjonarnej  odbędzie się towarzyszące dniom informacyjnym wydarzenie networkingowe (Brokerage Event), mające na celu poszukiwanie partnerów do konsorcjów. Uczestnicy będą mieli m.in. możliwość zaprezentowania krótkich informacji na temat swoich pomysłów na projekty, w postaci krótkich, pięciominutowych prezentacji.

Rejestracja na wydarzenie brokerskie zostanie otwarta w dniu 29 czerwca 2023 r.