Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku pozwolił na realizację  wielu interesujących projektów, ale przede wszystkim odpowiadającym na obecne potrzeby rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, przez wszystkie jednostki tworzące struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.


W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim na wsparciu realizacji celów SIR, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej.

Realizowane projekty wspierały m.in. lokalne przetwórstwo żywności na poziomie gospodarstwa, zarządzanie zasobami wody w wielopodmiotowych partnerstwach, zrównoważony rozwój w różnych sektorach produkcji rolniczej, w tym z wykorzystaniem modelu obiegu zamkniętego i odnawialnych źródeł energii. Jednostki SIR dalej mocno wspierały tworzenie, sieciowanie i wsparcie dla Grup Operacyjnych EPI, realizujących operacje w ramach działania „Współpraca” poprzez organizację dedykowanych wydarzeń.

To tylko niektóre z zakresów tematycznych poruszanych w projektach zrealizowanych w III kwartale 2023 r.  przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Więcej tematów dotyczących agrotechniki, w tym rolnictwa precyzyjnego, produkcji roślinnej czy zwierzęcej znajdziecie Państwo w niniejszym dokumencie „Projekty SIR III kwartał 2023 r.” , do którego przeczytania serdecznie zachęcamy.

Projekty SIR III kwartał 2023 r.  – pobierz dokument