Projekty SIR zrealizowane w II kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w II kwartale 2023 rprzez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekty SIR – II kwartał 2023 r. [Kliknij tutaj]

Drugi kwartał 2023 roku przyniósł całe spektrum różnorodnych działań i aktywności wszystkich jednostek tworzących struktury Sieci. W tym okresie, działania SIR skupiały się przede wszystkim na wsparciu realizacji celów SIR, w tym w zakresie innowacyjnych rozwiązań i współpracy partnerskiej. Realizowane projekty wspierały m.in.  rozwój pszczelarstwa, optymalizację zarządzania zasobami wody w partnerstwach wielopodmiotowych, skracanie łańcucha dostaw żywności zgodnie ze strategią od pola do stołu. W tym okresie zorganizowano również wiele wydarzeń upowszechniających cele i rezultaty projektów realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI w ramach  działania „Współpraca”. 

To tylko niektóre z zakresów tematycznych poruszanych w projektach zrealizowanych w II kwartale. Więcej tematów dotyczących agrotechniki, produkcji roślinnej czy zwierzęcej znajdziecie Państwo w niniejszym sprawozdaniu, do którego przeczytania serdecznie zachęcamy.