Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Wiosenny Tydzień z Klastrami w programie Horyzont Europa

Zachęcamy do udziału w wiosennej edycji wydarzenia Tydzień z Klastrami, która odbędzie się w dniach 23-30 maja 2022 r. w formule on-line. Będzie to cykl spotkań informacyjnych na temat bieżących konkursów lub inicjatyw, podejmowanych w ramach sześciu szerokich klastrów tematycznych…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w Polsce i Europie

Polskie i europejskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego. Najistotniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości i konkurencyjności produkcji rolnej w kraju i Europie w zgodzie z pilną…
Aktualności EIP-AGRI

Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem biuletynu Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI), koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.   W bieżącym numerze newslettera m.in. następujące informacje: Żywe laboratorium na farmie -…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Prezentacja wyników realizacji projektu Liaison dot. wdrażania innowacji w rolnictwie i leśnictwie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencję pn. Prezentacja wyników realizacji projektu Liaison dotyczących wdrażania innowacji w rolnictwie i leśnictwie. Celem wydarzenia jest omówienie oraz podsumowanie działań zrealizowanych w projekcie LIAISON przez CDR Brwinów, jako członka konsorcjum projektu.   Termin, forma i miejsce: konferencja…
Działania SIR

Zapraszamy do udziału w konferencji „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych” – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w dwudniowej konferencji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych”, organizowanej w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).…