Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Ochrona węgla organicznego na podstawie praktyk z Polski, wykorzystujących technologię strip-till. Słoweńska grupa […]

Nasi brokerzy o działaniu „Współpraca”

Ostatni odcinek programu pt. „To się opłaca”, który emituje telewizja TVP 1,  poświęcony był projektom Grup Operacyjnych EPI „Konsorcjum Agrointegracja” oraz „ModernHatchEPI.eu”. Są to jedne z pierwszych podmiotów, które powstały dzięki działaniu „Współpraca” w ramach […]

Konferencja Stop suszy!

Zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej, ogólnopolskiej konferencji poświęconej przeciwdziałaniu skutkom suszy, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. Spotkanie Stop suszy! –  katalog kluczowych działań rozpocznie się o godz.10.00 w hotelu Holiday […]

Majowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Zarządzanie krajobrazem w celu zwiększenia różnorodności biologicznej – na przykładzie projektu grupy rolników, […]