Wrześniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: inspirujące pomysły portugalskiej Grupy Operacyjnej HortInf, która próbuje znaleźć naturalne alternatywy zwalczania chwastów; […]