Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Konkurs w ramach partnerstwa Innovative SMEs

Zachęcamy mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa, które planują współpracę z zagranicznymi partnerami do udziału w konkursie w ramach partnerstwa Innovative SMEs.   Realizowane w formule Cofund+ partnerstwo Innovative SMEs w ramach Horyzontu Europa jest kontynuacją i następstwem programów EUROSTARS i EUROSTARS-2, tj. programów…
Aktualności Działanie Współpraca

Działanie „Współpraca” – podsumowanie naboru 2022

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 349 wniosków o przyznanie pomocy, w zakończonym 29 czerwca 2022 r. naborze, w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2-14-2020. Wynikająca z nich kwota to blisko 815 mln zł.…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Projekt aktualizacji programu azotanowego – konsultacje społeczne

Zachęcamy rolników, organizacje rolnicze i doradców rolnych do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programu azotanowego. W ramach konsultacji odbędą się spotkania…
Aktualności Działanie Współpraca

WAŻNA informacja dla Grup Operacyjnych EPI, które podpisały umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata 2014-2020

W związku z koniecznością wypełnienia przez Grupy Operacyjne EPI, realizujące operacje w ramach działania „Współpraca”, zobowiązania dotyczącego przekazania, w terminie 21 dni od podpisania z ARiMR umowy o przyznaniu pomocy, informacji o realizowanej operacji do podmiotu o którym mowa w…