Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w I kwartale 2022

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w I kwartale 2022 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…