Aktualności Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w IV kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w IV kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w…
Działania SIR

Projekty SIR zrealizowane w III kwartale 2023 r.

Trzeci kwartał 2023 roku pozwolił na realizację  wielu interesujących projektów, ale przede wszystkim odpowiadającym na obecne potrzeby rolnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, przez wszystkie jednostki tworzące struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym okresie, działania…
Działania SIR Szkolenia

Wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych – zaproszenie na seminarium

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza przedstawicieli doradztwa rolniczego, przedstawicieli nauki, rolników oraz inne podmioty zainteresowane tematyką, na dwudniowe seminarium pt. Nauka-praktyce: wymiana wiedzy w obiektach doświadczalnych instytutów naukowych - Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu - Państwowy Instytut Badawczy, organizowane w ramach…