Zapraszamy do udziału w V Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”!

Już po raz piąty Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które jest unikalnym w skali kraju wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki rolniczej, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi.

Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR, w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym podnoszącym konkurencyjność polskiego sektora produkcji żywności.

Udział w Forum umożliwi m.in. zapoznanie się z głównymi kierunkami objętymi wsparciem finansowym w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027, w tym szczególnie inicjatyw wspierających wdrażanie innowacji w rolnictwie. Zostaną również omówione nowe ramy funkcjonowania Sieci na rzez innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2023-2027 oraz aktywności Partnerów Sieci. Z Państwa udziałem mamy nadzieję wypracować podczas przedmiotowego wydarzenia rolę Partnerów SIR, a w niedalekiej przyszłości KSOW+.

 

V Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Łodzi, w hotelu Ambasador Premium, przy ul. Kilińskiego 145.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, oraz miejsca parkingowe dla uczestników Forum.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego  dostępnego pod linkiem  https://form.jotform.com/231512670223041 w terminie do dnia 13 czerwca 2023 r.

Konferencja planowana jest na 100 osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, nie później niż 14 czerwca br.

 

Zachęcamy do udziału!

 

Osoba do kontaktu w sprawie wydarzenia: Marta Strojna, tel. 22 274 2328, m.strojna@cdr.gov.pl

 

 

Do pobrania:

Ramowy program V Forum Sieciowanie Partnerów SIR_20-2106.2023_Łódź