Projekty SIR zrealizowane w I kwartale 2023 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektami zrealizowanymi w I kwartale 2023 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Projekty SIR obejmowały m.in. szkolenia dla rolników na temat nowoczesnych technologii, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze rolno-spożywczym oraz upowszechnianie informacji o innowacyjnych projektach realizowanych przez Grupy Operacyjne EPI w poszczególnych województwach.

Jesteśmy przekonani, że nasze działania przyczynią się do poprawy sytuacji rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich. 

Do pobrania:

Zestawienie projektów SIR I kwartał 2023 r.