Lutowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze lutowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom: Prawie 200 projektów Grup Operacyjnych skupia się szczególnie na wykorzystaniu technologii cyfrowych w […]