Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zrównoważona gospodarka wodami: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Innovation Norway organizują spotkania b2b online z firmami norweskimi.

Potrzebujesz technologii lub partnera do realizacji projektu z zakresu przyjaznego dla środowiska wykorzystania wód morskich i śródlądowych? Nawiąż współpracę z norweską firmą poprzez udział w spotkaniach b2b online i webinarium, które odbędą się 9 i 10 czerwca 2020 roku. Dla kogo…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą ostatniemu konkursowi w programie Horyzont 2020: European Green Deal.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące kształtowania tematów nowego konkursu European Green Deal. Konkurs Europejski Zielony Ład ma na celu zmobilizowanie badań i innowacji do wspierania sprawiedliwej, zrównoważonej i nie wykluczającej nikogo transformacji społecznej w procesie odbudowy po pandemii koronawirusa.…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Otwarty konkurs na rozwiązania minimalizujące wpływ Covid-19 na europejski sektor rolny w ramach projektu SmartAgriHubs

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazał informację o otwartym konkursie na rozwiązania minimalizujące wpływ Covid-19 na europejski sektor rolny w ramach projektu SmartAgriHubs. SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Ekoschematy: planowana nowa płatność bezpośrednia. Będąc rolnikiem wypełnij ankietę on-line jeżeli chcesz mieć wpływ na proponowane praktyki.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace mające na celu opracowanie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej, tzw. ekoschematów. Ekoschematy będą płatnością roczną za realizację zobowiązań czy też praktyk…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej obchodzony jest już po raz dwudziesty!

Dzisiaj 22 maja 2020 obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (International Day for Biological Diversity). Święto różnorodności biologicznej ustanowione zostało 20 grudnia 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ , aby upamiętnić konferencję w Nairobi (22 maja 1992), na której międzyrządowa grupa…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Modernizacja i restrukturyzacja małych gospodarstw – ARiMR wydłuża nabór wniosków do 30 czerwca.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Tomasz Nowakowski, poinformował o wydłużeniu terminu składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw” o jeden miesiąc. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja. Rolnicy, którzy chcą…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

ARiMR informuje o możliwości składania wniosków o pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników w ramach PROW 2014-2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Szkolenie e-learningowe „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet – szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje kolejną edycję szkolenia internetowego pn. „Sprzedaż produktów lokalnych przez Internet - szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich” w terminie od 25.05.do 15.06.2020 r. Udział w szkoleniu umożliwi przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Europejscy interesariusze pracują nad europejską długoterminową wizją obszarów wiejskich

Grupy interesariuszy z obszarów wiejskich oraz organizacje z całej Unii Europejskiej rozpoczynają prace nad przygotowaniem „długoterminowej wizji obszarów wiejskich”, która zostanie opracowana przez Komisję Europejską (KE). Długoterminową wizję obszarów wiejskich koordynuje wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica, będąca komisarzem UE ds. demokracji i…