Komisja Europejska uruchomiła stronę internetową poświęconą ostatniemu konkursowi w programie Horyzont 2020: European Green Deal.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące kształtowania tematów nowego konkursu European Green Deal. Konkurs Europejski Zielony Ład ma na celu zmobilizowanie badań i innowacji do wspierania sprawiedliwej, zrównoważonej i nie wykluczającej nikogo transformacji społecznej w procesie odbudowy po pandemii koronawirusa. Udział w ankietach można wziąć do 3 czerwca 2020 r.

Walka ze zmianami klimatu i uczynienie Europy neutralną dla klimatu do roku 2050 jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej.

Aby wesprzeć ten priorytet, Komisja wzmacnia badania i innowacje związane z EU Green Deal za pomocą tego specjalnego zaproszenia do składania wniosków w ramach obecnego programu badań i innowacji – „Horyzont 2020”.

Dodatkowe inicjatywy w zakresie badań i innowacji zostaną sfinansowane w ramach następnego unijnego programu badań i innowacji – Horyzont Europe. Oczekuje się, że projekty przyniosą namacalne i widoczne wyniki stosunkowo szybko i pokażą, w jaki sposób badania i innowacje mogą dostarczyć konkretne rozwiązania dla głównych priorytetów Green Deal. Właśnie dlatego konkurs będzie wspierał:

  • aplikacje pilotażowe, projekty demonstracyjne i produkty innowacyjne
  • innowacje dla lepszego zarządzania zieloną i cyfrową transformacją
  • innowacje społeczne i łańcuch wartości

Oprócz stawiania na rozwój technologiczny i demonstracje, konkurs Europejski Zielony Ład zachęca do eksperymentów i innowacji społecznych, które dadzą nowe sposoby na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie pozycji obywateli.

Zaproszenie do składania wniosków EU Green Deal będzie dotyczyć 11 obszarów:

  • osiem obszarów tematycznych odzwierciedla osiem kluczowych kierunków pracy w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W każdym obszarze jeden lub więcej tematów dotyczy któregoś z wyzwań European Green Deal. Tematy dotyczą konkretnych innowacji technologicznych i społecznych, które mogą stosunkowo szybko pomóc w zrównoważonej transformacji po epidemii koronawirusa;
  • trzy obszary horyzontalne (wzmacnianie wiedzy; wzmacnianie pozycji obywateli; współpraca międzynarodowa), które obejmują osiem obszarów tematycznych i oferują perspektywę długoterminową w zakresie realizacji przekształceń określonych w European Green Deal.

Komisja Europejska opublikowała projekty tematów konkursowych i prowadzi konsultacje społeczne na temat ostatecznego kształtu zaproszeń do składania wniosków. Każdy może pomóc w kształtowaniu tych tematów, biorąc udział w ankietach dla każdego obszaru. Swoją opinię można wyrazić do 3 czerwca 2020.

Linki do ankiet dotyczących wszystkich 11 obszarów znajdują się na stronie Komisji Europejskiej tutaj:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en 

fot. Gerd Altmann, Pixabay