Otwarty konkurs na rozwiązania minimalizujące wpływ Covid-19 na europejski sektor rolny w ramach projektu SmartAgriHubs

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przekazał informację o otwartym konkursie na rozwiązania minimalizujące wpływ Covid-19 na europejski sektor rolny w ramach projektu SmartAgriHubs.

SmartAgriHubs to ogólnoeuropejski projekt o wartości 20 mln euro realizowany w ramach programu „Horyzont 2020” zrzeszający konsorcjum ponad 164 partnerów działających w europejskim sektorze rolno-spożywczym. Projekt ma na celu cyfryzację europejskiego rolnictwa poprzez wspieranie rozwiązań innowacyjnych i budowę sieci Hubów Innowacji Cyfrowych.

Mając na uwadze kryzys związany z COVID-19 (RESPOND) ogłoszono otwarty konkurs (Open Call) na rozwiązania cyfrowe.

Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2020 r.

Konkurs koncentruje się na organizacji i realizacji działań typu hackathon oraz propozycji natychmiastowych rozwiązań technologicznych, które zminimalizują skutki kryzysu COVID-19 i wykorzystają potencjalne możliwości walki z pandemią.

Konkurs jest podzielony na:

  • organizację hackathonów przez Huby Innowacji Cyfrowych (DIH) – wysokość dofinansowania od 10 000 do 30 000 euro,
  • bezpośrednią realizację innowacji cyfrowych łagodzących skutki pandemii dla małych i średnich przedsiębiorstw (SME) – wysokość dofinansowania od 30 000 do 50 000 euro.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu SmartAgriHubs: https://www.smartagrihubs.eu/portal/open-call

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest partnerem projektu SmartAgriHubs i zaprasza do kontaktu. WODR pełni rolę Centrum Kompetencyjnego i bardzo chętnie pomoże w przygotowaniu wniosku. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 863 04 26 lub mailowo fundusze@wodr.poznan.pl.

Więcej tutaj: http://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/9794-otwarty-konkurs-na-rozwiazania-minimalizujace-wplyw-covid-19-na-europejski-sektor-rolny-w-ramach-projektu-smartagrihubs