Ekoschematy: planowana nowa płatność bezpośrednia. Będąc rolnikiem wypełnij ankietę on-line jeżeli chcesz mieć wpływ na proponowane praktyki.

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone są prace mające na celu opracowanie Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027, w tym w szczególności w zakresie nowej płatności bezpośredniej, tzw. ekoschematów. Ekoschematy będą płatnością roczną za realizację zobowiązań czy też praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, które wykraczają ponad wymogi podstawowe i są różne od innych zobowiązań określonych w Planie Strategicznym tj. m.in. zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych. Rolnicy będą mogli przystępować do nich na zasadzie dobrowolności.

W celu zebrania jak najszerszych informacji na temat potencjalnego zainteresowania rolników realizacją zaproponowanych praktyk w ramach ekoschematów, resort rolnictwa przygotował ankietę. Jest ona w pełni anonimowa i składa się z dwóch zasadniczych części: pytań pozwalających scharakteryzować respondenta (województwo, wielkość gospodarstwa, rodzaj posiadanych użytków rolnych i prowadzonej produkcji) oraz pytań pozwalających respondentowi odnieść się do proponowanych w ramach ekoschematów praktyk. Uzyskane odpowiedzi będą prezentowane tylko w formie danych zbiorczych, np. procentowych.

W pełni anonimowa ankieta dostępna jest tutaj: https://forms.gle/QyNJCT8dT16pgfPA6 , a inne informacje tutaj: Szczegółowe wymogi dotyczące realizacji poszczególnych proponowanych praktyk w ramach ekoschematów

Zachęcamy Rolników do wypełnienia ankiety online dotyczącej proponowanych praktyk w ramach Ekoschematów, co pomoże w kształtowaniu obecnie opracowywanego Krajowego Planu Strategicznego na lata 2021-2027.

Informacji w sprawie ankiety udzielają Pani Aleksandra Barańska – tel. (22)623 20 53 lub Pani Kamila Błachowicz-Białek – tel. (22) 623 20 81.

fot. Comfreak, Pixabay