Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Badanie UE na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na siedliska, kształtowanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną.

Raport z badania Unii Europejskiej na temat wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na siedliska, kształtowanie krajobrazu oraz różnorodność biologiczną będzie miał wpływ na kierunki WPR w następnym okresie finansowania z uwzględnieniem doradztwa w zakresie różnorodności biologicznej. Celem badania było przeprowadzenie oceny…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

EIT Food w ramach Programu Test Farms oferuje pomoc w przetestowaniu innowacyjnego rozwiązania dla rolnictwa i weryfikację produktu bezpośrednio z rolnikiem.

Do 24 maja 2020 można złożyć wniosek w ramach Programu Test Farms i sprawdzić czy innowacyjne rozwiązanie ma sens w rolnictwie weryfikując je bezpośrednio z rolnikiem. Program Test Farms oferuje przedsiębiorcom możliwość weryfikacji innowacyjnych produktów lub usług usprawniających rolnictwo z…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie online ‘Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych’.

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie online pt. „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM”, które odbędzie się 22 maja 2020 r. od godz. 11.00. Szkolenie przygotowane zostało w ramach realizacji zadań 3.3 i 5.1…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Zewnętrzna ocena polityki informacyjnej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej – ankietę można wypełnić do 18 maja 2020.

Uznane europejskie centrum badań i analiz polityki PPMI, działając na podstawie zlecenia Komisji Europejskiej (DG AGRI), przeprowadza zewnętrzną ocenę polityki informacyjnej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W ramach tego badania przeprowadzana jest ankieta wśród interesariuszy, aby zebrać ich opinie…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Opublikowano wyniki zakończonego projektu Grupy Operacyjnej na Rzecz Innowacji DOSKONAŁE BAKALIE.

Projekt  Grupy Operacyjnej na Rzecz Innowacji DOSKONAŁE BAKALIE miał na celu opracowanie i wdrożenie: znacznie udoskonalonych produktów, w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych; nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów (obróbki termicznej nasion i orzechów); nowej metody marketingu dotyczącej…
Informacje bieżące, ciekawostki i nowinki

Projekt badawczy PoliRural_H2020 wskazuje nowy kierunek przyszłego rozwoju polityki opartej na współpracy na obszarach wiejskich i ludziach.

Ukazał się nowy artykuł naukowy z projektu badawczego @ PoliRural_H2020 omawiający kierunek przyszłego rozwoju polityki opartej na współpracy na obszarach wiejskich i ludziach. Autorzy artykułu podkreślają znaczenie zaangażowania interesariuszy, interdyscyplinarnego podejścia i technologii jako elementów kluczowych. Obszary wiejskie w Europie…